Technologia Wody

Dwumiesięcznik naukowo-techniczny o tematyce z zakresu inżynierii środowiska, gospodarki wodnej, projektowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz nadzoru nad jakością wody, założony przez grupę specjalistów związanych z Wydawnictwem Seidel-Przywecki Sp. z o.o. w 2009 r. Misją Technologii Wody stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy instytucjami o charakterze naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami działającymi w i dla branży wod-kan. oraz gospodarce wodnej i odwrotnie.


Baner

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Technologii Wody. Jeśli w przypadku TW można mówić o jakimś temacie przewodnim, to takim tematem tego numeru jest nowe prawo...  a więc Prawo wodne, Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz projekt zmian ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Ale TW to nie tylko prawo, w tym numerze znajdziemy także drugą część pracy o filtrach dzbankowych... i wiele innych – ale, żeby nie powtarzać spisu treści...

...serdecznie zapraszamy do lektury!

Aktualności

 

Zapraszamy do rejestracji Autorów i Czytelników

 
Zapraszamy Autorów i Czytelników do rejestrowania sie w systemie wydawniczym Technologii Wody!

Redakcja

 
Opublikowane: 2016-04-29 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...

No 5(55) (2017)


Okładka