Technologia Wody

Dwumiesięcznik naukowo-techniczny o tematyce z zakresu inżynierii środowiska, gospodarki wodnej, projektowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz nadzoru nad jakością wody, założony przez grupę specjalistów związanych z Wydawnictwem Seidel-Przywecki Sp. z o.o. w 2009 r.

Misją Technologii Wody stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy instytucjami o charakterze naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami działającymi w i dla branży wod-kan. oraz gospodarce wodnej i odwrotnie. Aby zachęcić do współpracy pracowników instytucji naukowo-badawczych wprowadziliśmy procedury recenzowania i oceny publikowanych artykułów wymagane przy ocenie czasopism przez MNiSW. Jednocześnie, w dziale Praktyka i eksploatacja, dopuszczamy publikowanie artykułów opisujących konkretne rozwiązania techniczne, prezentowane zarówno przez ich użytkowników jak i producentów.

W dziale Zagadnienia prawne i ekonomiczne zamieszczamy informacje o aktualizacjach prawodawstwa, związanych w gospodarką wodną oraz zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, obok interpretacji i komentarzy prawniczych.

Aktualności

 

Zapraszamy do rejestracji Autorów i Czytelników

 

Serdecznie witamy wszystkich Gości nowej odsłony strony internetowej Technologii Wody. Projekt, który rozpoczęliśmy ma na celu udostępnienie Czytelnikom wszystkich naszych wcześniejszych publikacji. Autorom, natomiast, udostępniamy kompletne narzędzie do zgłaszania prac do druku i śledzenia postępów procesu wydawniczego.

Zarówno Autorów jak i Czytelników zapraszamy do rejestrowania sie w systemie wydawiczym Technologii Wody!

Jednocześnie przepraszamy za niedoskonałości w działaniu systemu, które będziemy się starali na bieżąco usuwać.

Redakcja

 
Opublikowane: 2016-04-29 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...

No 4 (2016)


Technologia Wody 4(48)/2016