Technologia Wody


Dwumiesięcznik naukowo-techniczny o tematyce z zakresu inżynierii środowiska, gospodarki wodnej, projektowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz nadzoru nad jakością wody, założony przez grupę specjalistów związanych z Wydawnictwem Seidel-Przywecki Sp. z o.o. w 2009 r. Misją Technologii Wody stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy instytucjami o charakterze naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami działającymi w i dla branży wod-kan. oraz gospodarce wodnej i odwrotnie.


Technologia Wody nr 1/2021

Drodzy Czytelnicy!
Jest nam niezmiernie miło, że możemy spotkać się z Wami w kolejnym, trzynastym już, roku wydawania Technologii Wody. Postanowiliśmy zmienić częstotliwość ukazywania się czasopisma na kwartalnik. Technologia Wody nadal poświęcona będzie przede wszystkim problematyce związanej z wodą pitną. Będziemy pisać o zasobach wodnych, ich odnawianiu, o uzdatnianiu i dostarczaniu wody do końcowego odbiorcy. Będziemy także zajmować się przygotowaniem polskich firm i administracji do wdrożenia nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, która weszła w życie pod koniec 2020 r. – Polska ma 2 lata na jej implementację. Więcej na ten temat w artykule dr inż. Klary Ramm (s. 36), która w olbrzymiej tabeli zebrała podstawowe potrzeby i wyzwania, które stają przed nami w związku z wdrożeniem nowej DWD.
Spośród wielu innych atrakcyjnych materiałów, które znalazły się w tym wydaniu Technologii Wody, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na trzecią część z serii artykułów prof. Krystyny Konieczny i prof. Michała Bodzka o wykorzystaniu nanotechnologii i nanomateriałów w uzdatniania wody – tym razem poświęcony fotokatalizie (s. 4). Technologów SUW z pewnością zainteresuje także artykuł inż. Adama Turka i wsp., którzy opisali procedurę doboru dawki i sposobu dozowania koagulantu w Zakładzie Uzdatniania Wody w Iskrzyni, oraz opracowaną przez siebie metodę obliczania dawki w oparciu o dane o mętności i przepływie wody (s. 24).
W Polsce, mimo katastrofalnie niskich zasobów wodnych, za rzadko pamiętamy o tym, że jako źródło wody można wykorzystywać także ścieki oczyszczone. O technologiach stosowanych przy dostosowaniu ich do wymogów sanitarnych, np. przy nawadnianiu pól, pisze Patrycja Sobczak (s. 32). Jeśli już pomyśleliśmy o zasobach wodnych, to nie sposób nie zwrócić uwagi na artykuł wykładowców Politechniki Wrocławskiej (s. 48) poświęcony procedurom przewidywania opadów i ich niedoskonałościom w Polskich warunkach...
Jak widać, różnorodność tematów tego wydania Technologii Wody gwarantuje, że każdy z Was znajdzie w niej coś dla siebie. Sprawdźcie sami, zwłaszcza, że nie o wszyskim, co kryje ten numer, tu napisaliśmy.
Jednocześnie uświadomililiśmy sobie, że kiedy to wydanie trafi w Wasze ręce, za oknami zaświeci już gorące wiosenne słońce, czego nam wszystkim serdecznie życzymy. Mamy jednak nadzieję, że nie przeszkodzi Wam ono w znalezieniu czasu na lekturę Technologii Wody.


Magdalena Seidel-Przywecka
wraz z zespołem redakcyjnym

Aktualności

 

Zapraszamy do rejestracji Autorów i Czytelników

 
Zapraszamy Autorów i Czytelników do rejestrowania sie w systemie wydawniczym Technologii Wody.

Redakcja

 
Opublikowane: 2016-04-29 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...

No 1(75) (2021)


Okładka
Technologia Wody nr 1/2021