Technologia Wody


Dwumiesięcznik naukowo-techniczny o tematyce z zakresu inżynierii środowiska, gospodarki wodnej, projektowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz nadzoru nad jakością wody, założony przez grupę specjalistów związanych z Wydawnictwem Seidel-Przywecki Sp. z o.o. w 2009 r. Misją Technologii Wody stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy instytucjami o charakterze naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami działającymi w i dla branży wod-kan. oraz gospodarce wodnej i odwrotnie.


Technologia Wody nr 1/2019

Drodzy Czytelnicy!
Rozpoczynamy kolejny rok Technologii Wody. Będzie to już jedenasty rok naszych starań, by towarzyszyć Wam w pracy i w nauce. Kiedy przygotowywaliśmy w październiku 2009 roku pierwszy numer, nie wiedzieliśmy jeszcze jak będzie ona wyglądała. Wiedzieliśmy tylko, że chcemy tworzyć czasopismo silne merytorycznie, poświęcone obiegowi wody w gospodarce i w przyrodzie. Pragnęliśmy być jednakowo obecni zarówno na wyższych uczelniach, jak i w zakładach komunalnych i przemysłowych. Nie było (i nie jest) to wcale łatwe. Z jednej strony, chcemy spełniać najwyższe standardy czasopisma naukowego, ale jednocześnie chcemy by Technologia Wody była platformą wymiany myśli pomiędzy osobami na co dzień zajmującymi się praktycznie szeroko rozumianą gospodarką wodną. Chcielibyśmy, żeby publikowane na naszych łamach prace będące owocem badań naukowych mogły stanowić istotny element dorobku naukowego ich autorów, ale także chcielibyśmy, żeby były interesujące i czytelne dla osób, dla których codziennością jest zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków, czy też gospodarowanie zasobami wodnymi, a nie jedynie laboratoria i biblioteki. Dlatego przez dziesięć lat dbaliśmy o to, żeby Technologia Wody znajdowała się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolinictwa Wyższego.
I, mimo że wydawało się, iż świetnie wpisujemy się w najnowsze trendy, które na pierwszym miejscu stawiają łączenie nauki z gospodarką, to okazało się, że w nowym wykazie czasopism punktowanych nie ma dla na miejsca, bo np. nie publikujemy w języku angielskim, nie udostępniamy zawartości czasopisma w wolnych zasobach, chcemy publikować także artykuły techniczne niespełniające kryteriów naukowości... Dla nas, jednak, na pierwszym miejscu jest Wasza ocena i refleksja nad jakością i przydatnością publikowanych treści, zarówno w pracy naukowej, jak i w praktyce. A jest to możliwe dzięki Waszej pracy, przygotowywanym przez Was materiałom i otwartości na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Dzięki temu archiwum Technologii Wody (dostępne on-line: www.technologia-wody.eu) stanowi unikalne repozytorium wiedzy branżowej i naukowej.
Przez kolejne lata będziemy nadal dbali o różnorodność treści i źródeł, wychodząc z założenia, że postęp techniczny dokonuje się nie tylko w laboratoriach naukowych, ale także (a czasami nawet przede wszystkim) w przedsiębiorstwach, w których rodzą się najważniejsze pytania, które dopiero potem stawiane są naukowcom.
Przetrwaliśmy pierwsze dziesięć lat, a przed nami kolejne. Dziś już wiemy jak powinna wyglądać Technologia Wody, a wspiera nas bardzo liczne grono stałych współpracowników, dzięki którym możemy dostarczać naszym Czytelnikom najlepszą wiedzę w branży wod-kan. Dzięki nim jesteśmy spokojni o następne lata i wierzymy, że będziemy coraz lepiej wypełniać naszą misję na pograniczu pomiędzy nauką a praktyką.
Mamy nadzieję, że w tym roku, który właśnie rozpoczynamy, pozostaniecie Państwo z nami. Mamy też nadzieję, że nie tylko znajdziecie w każdym wydaniu Technologii Wody wiele ważnych dla Was informacji, ale że nadal będziecie ją z nami współtworzyć. Bo w tym właśnie jest siła czasopism branżowych, że są współtworzone przez ludzi, którzy zajmują się podobnymi problemami, których łączy wiele tamatów, jakimi chcą dzielić się z innymi. Obiecujemy, że zadabamy o najwyższy poziom merytoryczny Technologii Wody i liczymy, że nam w tym pomożecie.
W bieżącym wydaniu TW chcielibśmy zwrócić Waszą uwagę na pracę prof. Marka Gromca poświęconą stuleciu metody osadu czynnego (str. 30). Choć autor wprost tego nie napisał, to można zaryzykować stwierdzenie, że 105 lat temu rozpoczęła się nowa epoka w oczyszczaniu ścieków... co oznacza także początek nowoczesnego myślenia o ochronie jakości wód powierzchniowych.
Obliczenia wydajności kanalizacji od zawsze spędzały sen z powiek projektantów. Znalezienie dobrego kompromisu pomiędzy kosztami inwestycji a oczekiwaniami użytkowników instalacji to jedno z trudniejszych zadań. Cenne wskazówki w tej dziedzinie znajdziemy w artykule prof. A. Kotowskiego i dr. B. Kazimierczaka (str. 36).
A skoro już jesteśmy przy ekonomii (i niezawodności) rozwiązań wod-kan, to warto zapoznać się z pracą powstałą pod kierunkiem prof. R. Miłaszewskiego nt. kosztów budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wód powierzchniowych (str. 60).
Nie odbierajmy sobie jednak przyjemności kartkowania numeru i odkrywania treści, które będą dla nas najważniejsze. Po prostu, zapraszamy do lektury... i mamy nadzieję, że dostarczy Wam ona licznych inspiracji w rozpoczynającym się roku.
Redakcja

Aktualności

 

Zapraszamy do rejestracji Autorów i Czytelników

 
Zapraszamy Autorów i Czytelników do rejestrowania sie w systemie wydawniczym Technologii Wody!

Redakcja

 
Opublikowane: 2016-04-29 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...

No 1(63) (2019)


Okładka
Technologia Wody nr 1/2019