Technologia Wody


Dwumiesięcznik naukowo-techniczny o tematyce z zakresu inżynierii środowiska, gospodarki wodnej, projektowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych oraz nadzoru nad jakością wody, założony przez grupę specjalistów związanych z Wydawnictwem Seidel-Przywecki Sp. z o.o. w 2009 r. Misją Technologii Wody stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy instytucjami o charakterze naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami działającymi w i dla branży wod-kan. oraz gospodarce wodnej i odwrotnie.


Technologia Wody nr 2/2021

Drodzy Czytelnicy!
Mimo licznych trudności, wciąż jesteśmy z Wami. Przeżyliśmy Covid i związane z nim ograniczenia dotyczące konferencji i szkoleń, których organizacji musieliśmy zaprzestać. Staramy się przetrwać także coraz mniejsze zainteresowanie ze strony władz i środowiska naukowego publikacjami w języku polskim i w polskich czasopismach specjalistycznych. Ale przecież bez Was, bez materiałów, które od Was otrzymujemy i, jako jedni z nielicznych, publikujemy bez żadnych ograniczeń (poza merytorycznymi, oczywiście), Technologia Wody nie będzie mogła istnieć. Dlatego zachęcamy Was do jeszcze większej aktywności w dzieleniu się owocami Waszej pracy, Waszymi pomysłami i opiniami. Bowiem, publikując na naszych łamach otrzymujecie gwarancję, że Wasze teksty dotrą do całego środowiska wod-kan – zarówno do pracowników wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, jak i do technologów i kadry zarządzającej przedsiębiorstwami wod-kan. Tylko dzięki nam, jako naukowcy, możecie liczyć na feedback ze strony technologów-praktyków, nawet jeśli nie zawsze będzie przychylny i pełen entuzjazmu, a jako technolodzy możecie mieć dostęp do najnowszych rezultatów prac teoretycznych nieubranych (w miarę możliwości) w hermetyczny język naukowy. Dzięki nam, bez względu na to czy jesteście praktykami, czy też raczej teoretykami, możecie dowiedzieć się o tym, jakimi problemami faktycznie żyją operatorzy stacji uzdatniania wody, przedsiębiorstw zaopatrujących w wodę, czy też odbierających i oczyszczających ścieki. I, w końcu, tylko w Technologii Wody znajdziecie w jednym miejscu opracowania dotyczące wszystkiego, co ma wpływ na zapewnienie nam nieograniczonego dostępu do dobrej jakości wody.
To wszystko nie byłoby możliwe bez Waszej aktywnej współpracy. Dlatego zachęcamy Was bardzo do publikowania na łamach Technologii Wody informacji i doniesień o rezultatach Waszych prac, ze swojej strony zapewniając krótki (3 miesiące) cykl wydawniczy i możliwość publikacji materiałów w formie skróconej, niespełniających bezwzględnie wszystkich kryteriów prac naukowych, w opcji „Praktyka i eksploatacja”.
Mamy nadzieję, że w Technologii Wody, która właśnie trafiła w Wasze ręce nie zabraknie materiałów, które rozszerzą Wasze horyzonty. Za takie uważamy, na przykład, refleksje i komentarze Klary Ramm na temat wpływu na branżę wod-kan nowej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odporności podmiotów krytycznych (str. 62) oraz, tej samej autorki, opracowanie dotyczące zobowiązań dotyczących ograniczenia wycieków wody, wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (str. 56). Albo – przykład z innej dziedziny – nie do końca oczywistym sposobem pozbywania się pozostałości leków wprowadzanych do środowiska wraz ze ściekami, wydaje się metoda ozonowania. A jednak, okazuje się, że jest to metoda całkiem skuteczna, zwłaszcza w przypadku diklofenaku (str. 46). Wydawałoby się, że wirusowe zapalenie wątroby jest chorobą tak dobrze znaną i opisaną, że obecnie nie powinno być już problemu z zakażeniami za pośrednictwem wody pitnej, tymczasem dowiadujemy się, że stanowi to coraz większy problem w wielu krajach europejskich, o czym piszą Agata Noga i wsp. (str. 42)... Przykładów można wymienić więcej.
Raz jeszcze zachęcamy do lektury, a także do refleksji i do nadsyłania Waszych opinii na adres redakcji. Współtworzenie z Wami Technologii Wody jest bowiem tym, na czym najbardziej nam zależy.

Magdalena Seidel-Przywecka
wraz z zespołem redakcyjnym

Aktualności

 

Zapraszamy do rejestracji Autorów i Czytelników

 
Zapraszamy Autorów i Czytelników do rejestrowania sie w systemie wydawniczym Technologii Wody.

Redakcja

 
Opublikowane: 2016-04-29 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...

No 2(76) (2021)


Okładka
Technologia Wody nr 2/2021