Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Technologiczne i ekonomiczne aspekty stosowania układów wstępnego uzdatniania wody przed filtracją na złożu węgla aktywnego

Jolanta Gumińska, Marcin Kłos, Adam Gumiński

Abstrakt


Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki analizy efektywności ekonomicznej budowy układów wstępnego oczyszczania wody przed procesem sorpcji na złożu GWA. Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie opłacalności tego typu inwestycji warunkowanej przez jakość wody surowej oraz czasu pracy złoża sorpcyjnego pomiędzy regeneracjami. Wyniki symulacji pokazały, że praktycznie w każdym przypadku opłacalna jest budowa układu wstępnego oczyszczania.
Słowa kluczowe: koagulacja, system wstępnego uzdatniania, efektywność ekonomiczna

Technological and economic aspects of the use of preliminary treatment systems before granular active carbon filtration

Abstract

In the paper the authors present the results of the analysis of an economic effectiveness of preliminary water treatment systems before GAC sorption process. The given analysis enabled to determine the profitability level of such investments determined by raw water quality and operating time of sorption deposits between deposit regenerations. The simulation results showed that practically in every case it is profitable to build a preliminary water treatment system.
Key words: coagulation, preliminary water treatment system, economic effectiveness


Słowa kluczowe


koagulacja, system wstępnego uzdatniania, efektywność ekonomiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


J. Nawrocki, S. Biłozor, Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2000.

M. Kłos, E. Latawiec, J. Gumińska, Wpływ parametrów technologicznych na przebieg koagulacji i flotacji ciśnieniowej, Instal 2010, nr 10, s. 57-61.

M. Kłos, J. Tokarczyk, Zastosowanie flotacji ciśnieniowej do uzdatniania wody powierzchniowej – aplikacja procesu w skali technicznej, Instal 2010, nr 2, s. 32-36.

J. Gumińska, M. Kłos, Ocena możliwości optymalizacji procesu koagulacji – doświadczenia z eksploatacji układów technologicznych z sedymentacją i flotacją ciśnieniową, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2011, nr 5.

A. Gumiński, M. Kłos, J. Gumińska, Economic aspects of application of pretreatment systems before granular activated carbon filtration. The Journal Architecture • Civil Engineering • Environment – ACEE 2017, Vol. 4, s. 123-131.

M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

W. Berens, P.M. Hawranek, Poradnik przygotowania analizy przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Centrum Informacji Inżyniera, Warszawa 1993.

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. DzU 2000, nr 113, poz. 1186.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora