Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Usuwanie przecieków w żelbetowych zbiornikach na wodę

Wojciech Dąbrowski, Tadeusz Żaba, Michał Zielina

Abstrakt


Streszczenie

Podano kilka praktycznych uwag dotyczących metod naprawy i rehabilitacji żelbetowych zbiorników na wodę pitną. Wymieniono również kilka metod pokrywania zbiorników wewnątrz wykładziną, zarówno sztywno związaną z żelbetową konstrukcją, jak i elastyczną, która jedynie opiera się na ścianach i dnie zbiorników. Zauważono, że ilości wody, które mogą odparowywać w czasie próby szczelności są na tyle duże, iż mogą zafałszować wyniki badania.
Słowa kluczowe: zbiorniki na wodę, renowacja, zbrojone zbiorniki żelbetowe.

Avoiding leakages from concrete reinforced water tanks

Abstract

Some practical remarks concerning methods of concrete reinforced water tanks reparation and rehabilitation are summarized. Several methods of inside lining constructing are listed and compared. Both stiff and flexible linings are considered. It is pointed out that really significant amount of water can evaporate if the test for tanks robustness is carried out with open ventilation system.
Keywords: water tanks, renovation, reinforced concrete tanks.


Słowa kluczowe


zbiorniki na wodę, renowacja, zbrojone zbiorniki żelbetowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cichoń T., Poziom strat wody – wskaźnik oceny efektywności przedsiębiorstw wodociągowych, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, maj-czerwiec, 2017,20-22.

Dąbrowski W., Chatani I., Japonia jako przykład kraju o niskich stratach wody w terenach aktywnych sejsmicznie, Instal, 2018,12, 48-51.

Hibner W., Lambert A., Losses from water supply systems: Standard terminology and recommended performance, Measures, IWA Blue Pages, 2000.

Kwietniewski M., Zastosowanie wskaźników strat wody do oceny efektywności jej dystrybucji w systemach wodociągowych, Ochrona Środowiska, 2013, 35,4.

Merc K., Ociepa E., Nowoczesne metody i urządzenia do lokalizacji przecieków wody w systemach dystrybucji, Modern Management Review, 2017, XXII, 24(1/2017), 83-95.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora