Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Historia rozwoju systemów kanalizacyjnych w Polsce i na świecie. Część 1

Marta Maciejewska, Zbysław Dymaczewski

Abstrakt


Celem pierwszych systemów kanalizacyjnych było odprowadzanie wód deszczowych, czyli ochrona miast przed zalewaniem i powodziami. Takie rozwiązania stosowane były już ok. 4000 roku p.n.e. w Babilonie i Mezopotamii. Natomiast systemy kanalizacyjne, których zadaniem było odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych i opadowych zostały stworzone ok. 3000 roku p.n.e. na Krecie przez cywilizację Minojską. Ważnym miejscem rozwoju starożytnej kanalizacji była również dolina Indusu. Właśnie tam już ok. 2350 roku p.n.e. w osadzie Lothal większość domów była wyposażone w prywatne latryny. Ścieki spłukiwane były wodą i trafiały do systemu kanalizacyjnego, a następnie do wspólnej studni lub rzeki Indus. Na rok 2700 p.n.e. datuje się natomiast powstanie w egipskim grobowcu pierwszej toalety, przeznaczonej dla zmarłych. Fakty te w jasny sposób pokazują, że od kiedy tylko człowiek rozpoczął osadniczy tryb życia, pojawiło się zapotrzebowanie na systemy odprowadzające ścieki [Giovanni i inni 2014; Kotowski 2015; We are water foundation 2017].


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bolt, A., Burszta-Adamiak, E., Gudelis-Taraszkiewicz, K., Suligowski, Z. i Tuszyńska, A. 2012. Kanalizacja – projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel-Przywecki.

Chicago Public Library. Chicago Sewers Collection. Pobrano 27.06.2020 z lokalizacji https://www.chipublib.org/fa-chicago-sewers-collection/.

Dymaczewski, Z. 2015. Kanalizacja grawitacyjna jako system transportu oraz przemian biochemicznych ścieków. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Giovanni, D. F., George, A., Hilal Franz, F., Fatma, E.-G., Xiao Yun, Z., Ieva, R., Andreas N., A. 2014. The Historical Development of Sewers Worldwide. Sustainability, 6, 3936-3974.

Głowacki, W. 2019. Historia brudu. Od słowiańskich łaźni po kanalizację i sławojki. Pobrano 19.04.2020 z lokalizacji https://polskatimes.pl/historia-brudu-od-slowianskich-lazni-po-kanalizacje-i-slawojki/ar/c15-14070091.

Hvitved-Jacobsen, T., Vollertsen, J. i Haaning Nielsen, A. 2013. Sewer Processes: Microbial and Chemical Process Engineering of Sewer Networks. Boca Raton, FL, USA: CRC Press.

Imboden, D. Paris Sewers Museum. Pobrano 27.06.2020 z lokalizacji https://europeforvisitors.com/paris/articles/paris-sewers-museum.htm.

Islamic Civilization. 2012. Pobrano 26.06.2020 z lokalizacji http://alfutuhat.com/islamiccivilization/Cities%20of%20Islam/Urban.html.

Kotowski, A. 2015. Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów, tom I. Sieć kanalizacyjna. Warszawa: Seidel-Przywecki.

Markowitz, M. 2003. The Sewer System. Pobrano 27.06.2020 z lokalizacji https://www.gothamgazette.com/environment/2005-the-sewer-system

National Geographic. 2019. Zarazy, które dziesiątkowały ludzkość. Pobrano 19.04.2020 z lokalizacji https://www.national-geographic.pl/aktualnosci/zarazy-ktore-dziesiatkowaly-ludzkosc.

Nicky Hughes. 2019. The story of London’s sewer system. Pobrano 26.06.2020 z lokalizacji https://heritagecalling.com/2019/03/28/the-story-of-londons-sewer-system/.

Olejniczak. 2017. Historia Wielkiego Smrodu, czyli o katastrofie ekologicznej w Londynie. Pobrano 26.06.2020 z lokalizacji https://portalkomunalny.pl/wielki-smrod-londyn-1858-great-stink-362103/.

Overview of Ritual Purity and Cleanliness From Islamic Jurisprudence. Overview of Ritual Purity and Cleanliness From Islamic Jurisprudence. Pobrano 26.06.2020 z lokalizacji http://www.religiousrules.com/Islampurity02overview.htm.

Riding, A. 1992. The Sights Beneath the Sidewalks, The New York Times. Pobrano 27.06.2020 z lokalizacji https://www.nytimes.com/1992/07/12/travel/the-sights-beneath-the-sidewalks.html.

Sałański, M. 2018. Czysta i brudna prawda o higienie w średniowieczu. Pobrano 19.04.2020 z lokalizacji https://tytus.edu.pl/2018/10/16/czysta-i-brudna-prawda-o-higienie-w-sredniowieczu/.

We are water foundation. 2017. Sewage, the trace of our history. Pobrano 18.04.2020 z lokalizacji https://www.wearewater.org/en/.sewage-the-trace-of-our-history_281141

Wierzba, I. 2014. Metryka nocnika. Albus.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora