Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Sieć kanalizacyjna jako reaktor przemian biochemicznych

Marta Maciejewska, Zbysław Dymaczewski

Abstrakt


Podstawowy cel kanalizacji – uporządkowane odprowadzanie nieczystości płynnych powstających w wyniku działalności człowieka oraz wód opadowych – pozostaje niezmienny od wieków. Zmieniają się natomiast rozwiązania techniczne stosowane kiedyś i dziś. Inne są też najistotniejsze problemy, z którymi borykali się eksploatatorzy kanałów ściekowych przed wiekami, pod koniec XX wieku, a inne przed dekadą czy obecnie. Przyczyna tych różnic jest wieloraka. Szybko następujące zmiany klimatyczne powodują, że przewidywanie intensywności i częstości występowania opadów atmosferycznych staje się coraz trudniejsze, a gromadzone przez dziesiątki lat dane meteorologiczne coraz mniej przydatne. Z kolei w gospodarstwach domowych i przemyśle pojawia się coraz więcej urządzeń wodooszczędnych, które zmniejszają ilość powstających ścieków. Nowoczesne materiały używane do budowy sieci kanalizacyjnej zapewniają większą szczelność, ograniczając zjawiska infiltracji i eksfiltracji. To wszystko ma wpływ na zmiany ilościowe ścieków transportowanych kolektorami kanalizacyjnymi.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Yang Z., Zhu Z. D., Yu T., Edwini-Bonsu S., Liu Y. 2019. Case study of sulfide generation and emission in sanitary sewer with drop structures and pump station. Water Science & Technology 79 (9). 1685-1694.

Sutherland-Stacey L., Corrie S., Neethling A., Johnson I., Gutierrez O., Dexter R., Yuan Z., Keller J., Hamilton G. 2008. Continuous measurement of dissolved sulfide in sewer systems. Water Science & Technology 57 (3). 374-381.

Wenkai Li, Tianlong Zheng, Yingqun Ma, Junxin Liu 2019. Current status and future prospects of sewer biofilms: Their structure,influencing factors, and substance transformations. Science of the Total Environment 695. 133815.

Churchill P., Elmer D. 1999. Hydrogen sulfide odor control in wastewater collection systems. Presented at NEWEA annual conference.

Rudelle E., Vollertsen J., Hvitved-Jacobsen T., Haaning Nielsen A. 2012. Modeling anaerobic organic matter transformations in the wastewater phase of sewer networks. Water Science & Technology 66 (8). 1728-1734.

Hvitved-Jacobsen T., Vollertsen J., Haaning Nielsen A. 2013. Sewer Processes. CRC Press.

Hvitved-Jacobsen T., Vollertsen J., Matos J.S. 2002. The sewer as a bioreactor – a dry weather approach. Water Science and Technology. 45 (3). 11-24.

Węglewski W. 2008. Modelowanie zniszczenia betonu wywołanego korozją siarczanową. Rozprawa doktorska.

Guangming Jiang, Jing Sun, Keshab R Sharma, Zhiguo Yuan 2015. Corrosion and odor management in sewer systems. ScienceDirect. 33. 192-197.

Podraza Z. 2014. Korozja siarczanowa jako realny problem sieci przewodów kanalizacyjnych. Acta Scientiarum Polonorum, Technica Agraria 13 (1-2). 41-48


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora