Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Toxoplasma gondii – epidemiologia zarażeń oraz rozprzestrzenianie się pierwotniaka w środowisku

Ewelina Michałkiewicz, Ewelina Lemiech-Mierowska, Zofia Kiersnowska, Michał Michałkiewicz

Abstrakt


Streszczenie

W artykule omówiono charakterystykę i cykl rozwojowy pasożytniczego pierwotniaka Toxoplasma gondii oraz sposoby zarażenia. Na skutek przedostania się pasożyta do organizmu człowieka rozwija się choroba zwana toksoplazmozą, która może być nabyta lub wrodzona. Głównymi wrotami zarażenia są droga pokarmowa lub łożyskowa. T. gondii może bytować w wodach, była przyczyną kilku wodnopochodnych epidemii i stanowi poważny problem epidemiologiczny, szczególnie w przypadku krajów słabiej rozwiniętych.
Słowa kluczowe: Toxoplasma gondii, toksoplazmoza, kot, oocysty

Toxoplasma gondii – epidemiology of infection and spread of the protozoan in the environment

Abstract

The article discusses the characteristics and life cycle of parasitic protozoan Toxoplasma gondii methods of infections. As a result of entering the parasite to the human body is a develop of disease called toxoplasmosis, which can be acquired or congenital. The main gateway of infection is the oral or bearing. T. gondii can exist in the waters, was the cause of several waterbone outbreaks and constitutes a serious epidemiological problem, especially in endemic regions.
Key words: Toxoplasma gondii, toxoplasmosis, cat, oocysts


Słowa kluczowe


Toxoplasma gondii, toksoplazmoza, kot, oocysty

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Sabin A.B., Olitsky P.K. 1937. Toxoplasma and obligate intracellular parasitism. Science, 85: 336-338.

Tenter A.M.,Heckeroth A.R., Weiss L.M. 2000. Toxoplasma gondii: from animals to humans. Int. J. Parasitol., 30, 1217-1258.

Teutsch S.M., Juranek D.D., Sulzer A., Dubey J.P., Sikes R.K. 1979. Epidemic toxoplasmosis associated with infected cats. N. Engl. J. Med., 300, 695-699.

https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa/epid-toksoplazmoza (dostęp z dnia 10.11.2020)

Schlüter D., Däubener W., et al. 2014. Animals are key to human toxoplasmosis. Int J Med. Microbiol., 304(7), 917-929.

Dzbeński T.H. 2003. Intrygujące aspekty odporności i zapobiegania w toksoplazmozie. Przegl. Epidemiol., 57, 571-577.

www.cdc.gov (dostęp z dnia 05.11.2020)

Dziubek Z., Żarnowska-Prymek H. Choroby pasożytnicze człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1999, Warszawa.

Siński E. Biologia wybranych gatunków pasożytniczych pierwotniaków: Apicomplexa (Cryptosporidium sp., Cyclospora sp., Isospora belli, Toxoplasma gondii). Konferencja Szkoleniowo-Naukowa: Skażenia wody, gleby i żywności przez pasożytnicze pierwotniaki: konsekwencje epidemiologiczne, 11-17.

Długońska H. 2005. Inwazyjność i wewnątrzkomórkowe pasożytnictwo Toxoplasma gondii. Wiad. Parazytol., 51, 213-217.

Jones J., Lopez A., Wilson M., Schulkin J., Gibbs R. 2001. Congenital toxoplasmosis: a review. Obstet Gynecol Surv., 56, 96-305.

Tan J.S. 1997. Human zoonotic Infections transmitted by dogs and cats. Arch Intern Med., 157, 1933-1943.

Ahuja S.K., Ahuja S.S., Thelmo W., Seymour A., Phelps K.R. 1993. Necrotizing pancreatitis and multisystem organ failure associated with toxoplasmosis in a patient with AIDS. Clin Infect Dis., 16, 432-434.

Masur H., Kaplan J., Holmes K. 2002. Guidelines for preventing opportunistic infections among HIV−infected persons – 2002: Recommendations of the U.S. Public Health Service and the Infectious Diseases Society of America. Ann Intern Med., 137, 5 Part 2, Suppl., 435-477.

Dymowska Z., Zielińska E. 1976. Badania nad udziałem pasożyta Toksoplasma gondii w powstawaniu wad wrodzonych. Ped. Pol., 1043-1048.

Vogel N., Michael E. 1996. Congenital toxoplasmosis transmitted from an immunologically competent mother infected befor conception. Clin. Infect. Dis., 23 (5), 1055-60.

Falusi O., French A., Seaberg E., Tien P., Watts H., Minkoff H., Piessens E. 2002. Prevalence and predictors of Toxoplasma seropositivity in women with and risk for human immunodeficiency virus infection. Clin Infect Dis., 35, 1414-1417.

Długońska H., Dytnerska K. 2013. Antygeny Toxoplasma gondii. Wiad Parazytol., 46, 327-334.

Torrey E.F., Yolken R.H. 2013.Toxoplasma oocysts as a public health problem. Trends Parasitol., 29(8), 380-384.

Schlüter D., Däubener W., et al. 2014. Animals are key to human toxoplasmosis. Int J Med Microbiol., 304(7), 917-929.

Dubey J.P., Lindsay D.S., Speer C.A. 1998. Structures of Toxoplasma gondii tachyzoites, bradyzoites and sporozoites and biology and development of tissue cysts. Clin. Microbiol. Rev., 11, 267-299.

Frenkel J.K., Dubey J.P. 1973. Effects of freezing on the viability of Toxoplasma oocysts. J. Parasitol., 59, 587-588.

Pawłowski Z.Epidemiologia toksoplazmozy i jej zapobieganie. W: Toksoplazmoza (red.) Milewska-Bobula B. 1999 Warszawa.

Kourenti C., Heckeroth A., Tenter A., Karanis P. 2003. Development and application of different methods for the detection of Toxoplasma gondii in water. Appl. Environ. Microbiol., 69, 102-106.

Bowie W.R., King A.S., Werker D.H., Isaac-Renton J.L., Bell A., Eng S.B., Marion S.A. 1997. Outbreak of toxoplasmosis associated with municipal drinking water. Lancet, 350, 173-177.

Khan I., Khan A.M., et al. 2013. Molecular detection of Toxoplasma gondii in water sources of district Nowshehra, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. J Toxicol Environ Health A, 76(14), 837-841.

Won Y.C., Nam H.W., Kwak N.H., et al. 1997. Foodborne outbreaks of human toxoplasmosis. J. Infect. Dis., 175, 1280-1282.

Keenihan S.H., Schetters T., Taverne J. 2002. Toxoplasma in Brasil. Trends Parazytol., 18, 203-204.

Dumètre A., Dardé M.L. 2003. How to detect Toxoplasma gondii oocysts in environmental samples? FEMS Microbiol. Rev., 27, 651-661.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora