Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Przegląd problemów rynku wod-kan

Bożena Rusinek

Abstrakt


Obserwując ile aktualnie podmiotów zajmuje się problematyką dostawy wody i odprowadzania ścieków nasuwa się pytanie, czy nie powoduje to bałaganu i trudności w prowadzeniu tej działalności. Mogłoby się wydawać, że wprowadzenie regulatora tego rynku znacząco ujednolici i ułatwi działania, niestety stale pojawiają się nowe problemy analizowane przez Prokuraturę, sądy, Rzecznika Praw Obywatelskich, NIK, czy też usiłuje je porządkować Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. Niestety w jednym artykule nie jest możliwe wskazanie wszystkich problemów. W pierwszej kolejności omówiony zostanie nadzór sądów i Prokuratury.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2020 r., sygn. akt: II SA/Wr 707/19.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2005 r., sygn. akt: II OSK 385/05.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie Wydział VI Cywilny z dnia 18 grudnia 2007r., sygn. akt: VI ACa 853/07.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2018 r. sygn.. akt: II SK 5/17.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 sierpnia 2020 r., sygn. akt: II SA/Ol 230/20.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 grudnia 2019 r., sygn. akt: II SA/Łd 841/19.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2018 r., sygn. akt: II OSK 994/16.

Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy I Wydział Cywilny z dnia 16 listopada 2016 r., sygn. akt: I C 1460/16.

https://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/postepowanie-administracyjne/2702809,Kiedy-mozna-zaskarzyc-uchwale-gminy.html.

https://www.infor.pl/prawo/gmina/abc-gminy/307024,Zaskarzanie-uchwal-lub-zarzadzen-wydanych-przez-organ-gminy.html.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 października 2014 r. sygn. akt: I SA/ Po 298/14.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2009r., sygn. akt: II OSK 1771/2008.

Wyrok Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 26 marca 2014 r., sygn. akt: IV SA Po 904/13.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora