Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Bioinżynieria w technologii wody i ścieków

Aleksandra Rogowska, Dorota Szypulska, Kamil Janiak

Abstrakt


Dostępność i jakość wody do picia stają się coraz poważniejszym wyzwaniem dla ludzkości. Rozwój cywilizacyjny i zmiany klimatu zaostrzają problemy i stawiają nowe wyzwania w obszarze oczyszczania wody i ścieków. Niekorzystne zmiany wymuszają poszukiwanie coraz lepszych metod i technologii. Artykuł prezentuje rozwiązania wybranych problemów cywilizacyjnych w oczyszczaniu wody i ścieków jakie oferuje nowoczesna bioinżynieria środowiska. Znaczenie bioinżynierii, jako dziedziny nauki i zasobu praktycznych rozwiązań dla środowiska, przemysłu i systemów komunalnych, będzie coraz większe. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej uruchomił studia magisterskie w dziedzinie Bioinżynierii Środowiska.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bodzek, Michał. 2013. „Przegląd Możliwości Wykorzystania Technik Membranowych w Usuwaniu Mikroorganizmów i Zanieczyszczeń Organicznych Ze Środowiska Wodnego.” Inżynieria i Ochrona Środowiska 16 (1): 5–37.

Kapusta, Justyna. 2018. Nanofiltracja jako jedna z technik membranowych do oczyszczania ścieków.

Konieczny, Krystyna. 2013. Procesy membranowe w uzdatnianiu wody do picia – przykłady zastosowań w Polsce. Instal 5: 48–53.

Liu, Lina, Muhammad Bilal, Xuguo Duan, and Hafiz M.N. Iqbal. 2019. “Mitigation of Environmental Pollution by Genetically Engineered Bacteria — Current Challenges and Future Perspectives.” Science of the Total Environment 667: 444–54. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.02.390.

Małecka, Izabela, and Zbigniew Staszewski. 2015. Woda czynnikiem życia każdego organizmu. Zeszyty Naukowe – Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska 13: 101–7.

Małecki, Zdzisław Jan, and Paweł Gołębiak. 2012. Zasoby wodne Polski i świata. Zeszyty Naukowe – Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska 7: 50–56.

Miąsik, Małgorzta, Joanna Czarnota, and Janusz Tomaszek. 2013. Emisja gazów cieplarnianych z obiektów oczyszczalni ścieków. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury 60: 253–64. https://doi.org/10.7862/rb.2013.51.

Molazadeh, Marziyeh, Hossein Ahmadzadeh, Hamid R. Pourianfar, Stephen Lyon, and Pabulo Henrique Rampelotto. 2019. “The Use of Microalgae for Coupling Wastewater Treatment with CO2 Biofixation.” Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 7 (MAR). https://doi.org/10.3389/fbioe.2019.00042.

Ross, Bianca N., Brittany V. Lancellotti, Elizabeth Q. Brannon, George W. Loomis, and Jose A. Amador. 2020. “Greenhouse Gas Emissions from Advanced Nitrogen-Removal Onsite Wastewater Treatment Systems.” Science of the Total Environment 737: 140399. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140399.

Stadlmair, Lara F., Thomas Letzel, Jörg E. Drewes, and Johanna Grassmann. 2018. “Enzymes in Removal of Pharmaceuticals from Wastewater: A Critical Review of Challenges, Applications and Screening Methods for Their Selection.” Chemosphere 205: 649–61. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.04.142.

Suchożebrski, Jarosław. 2018. “Zasoby Wodne Polski.” Zarządzanie Zasobami Wodnymi w Polsce, 92–96.

Szatyłowicz, Ewa, Edyta Kudlek, and Mariusz Dudziak. 2017. Wpływ wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych na ekosystemy wodne. Inżynieria Ekologiczna 18 (3): 83–90. https://doi.org/10.12912/23920629/70261.

Thier, Agnieszka. 2016. “Analysis of Ways of Measurement and the Consequences of Water Shortage in the World.” Śląski Przegląd Statystyczny, no. 14: 111–30. https://doi.org/10.15611/sps.2016.14.07.

UNICEF, and WHO. 2015. “Progress on Sanitation and Drinking Water – 2015 Update and MDG Assessment.” WHO Library Cataloguing-in-Publication Data Progress.

Voulvoulis, Nikolaos. 2018. “Water Reuse from a Circular Economy Perspective and Potential Risks from an Unregulated Approach.” Current Opinion in Environmental Science & Health 2: 32–45. https://doi.org/10.1016/j.coesh.2018.01.005.

Yan, Xu, Lin Li, and Junxin Liu. 2014. “Characteristics of Greenhouse Gas Emission in Three Full-Scale Wastewater Treatment Processes.” Journal of Environmental Sciences (China) 26 (2): 256–63. https://doi.org/10.1016/S1001-0742(13)60429-5.

Zerrouki, Djamal, and Abdellah Henni. 2019. “Outdoor Microalgae Cultivation for Wastewater Treatment.” Application of Microalgae in Wastewater Treatment, 81–99. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13913-1_5.

M. Bodzek, 2003, Techniki membranowe – strategiczne operacje w inżynierii środowiska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora