Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Stabilność chemiczna wody po procesie infiltracji. Część 2

Aleksandra Makała, Eryk Polowczyk, Kinga Szeflińska, Joanna Jeż-Walkowiak

Abstrakt


Streszczenie
Niniejszy artykuł stanowi drugą część cyklu artykułów na temat zmian stabilności chemicznej wody podczas procesu sztucznej infiltracji. W pierwszej części zostały opisane metody oceny stabilności chemicznej i korozyjności uzdatnianej wody.

Chemical stability of water after the infiltration process. Part 2
Abstract
This article is the second part of a series of articles on changes in the chemical stability of water during the artificial infiltration process. The first part describes the methods of assessing the chemical stability and corrosivity of the treated water.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Falewicz P., Drela I., Kuczkowska S. 2008: Agresywność korozyjna wód użytkowych, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Antykorozja: Systemy–Materiały–Powłoki” (16; 9-11.04.2008; Ustroń–Jaszowiec, Polska).

Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J. 1999: Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Wydawnictwo Arkady, Warszawa.

Kowal A. L. 1997: Ochrona sieci wodociągowej przed korozją i zarastaniem, Ochrona Środowiska, 4(67).

Kowal A.L., Świderska-Bróż M. 2005: Oczyszczanie wody. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mielcarzewicz E. W. 2000: Obliczenia systemów zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Arkady, Warszawa.

Sozański M.M. i inni. 2002: Wodociągi i kanalizacja w Polsce – tradycja i współczesność. Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych, Poznań-Bydgoszcz.

Sozański M. M., Huck P. M.: Eksperyment doświadczalny w technologii wody.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora