Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Eksperymenty technologiczne z zastosowaniem wzoru matematycznego, dotyczącego automatycznego dawkowania koagulantu PAX-XL-10 w zależności od mętności i przepływu wody powierzchniowej z rzeki Wisłok w prowadzeniu procesu koagulacji Zakładu Uzdatniania Wody w Iskrzyni

Adam Turek, Paweł Miler, Zbigniew Pleśniak

Abstrakt


Najważniejszym elementem technologicznym w przypadku uzdatniania wód powierzchniowych jest koagulacja i jej odpowiednie prowadzenie. Celem tego procesu jest osiągnięcie dobrych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wody po koagulacji, a zatem mniejsze obciążenie filtracji i dezynfekcji wody.
Można to osiągnąć zachowując cztery podstawowe warunki:
odpowiedni koagulant do danej wody,
odpowiednia dawka zależna od mętności i barwy tej wody,
dokładne wymieszanie koagulantu z wodą surową,
zachowanie w osadniku pokoagulacyjnym ruchu laminarnego wody.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora