Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

System zintegrowany – panele fotowoltaiczne i zbiornik wody deszczowej – czy to możliwe?

Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk, Aleksandre Sławińska

Abstrakt


Streszczenie
Pogłębiający się deficyt wody, a także nadmierne zanieczyszczenie środowiska stanowią o konieczności szukania alternatywnych rozwiązań prowadzących do bardziej racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów. Pojawiające się programy dofinansowujące zielone technologie wychodzą naprzeciw potrzebom środowiska naturalnego. Ekologiczne systemy zintegrowane, zbudowane z materiałów najwyższej jakości, stanowią ciekawe rozwiązanie, które w przyszłości stanie się opłacalne nie tylko dla środowiska naturalnego, ale i domowego budżetu.

Integrated system – photovoltaic panels and rainwater tank – is it possible?

Abstract
The deepening water deficit and excessive environmental pollution make it necessary to look for alternative solutions leading to a more rational use of available resources. The emerging green technology co-financing programs meet the needs of the natural environment. Eco-integrated systems built with the highest quality materials are an interesting solution, which in the future will be profitable not only for the environment, but also household budget.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kruszelnicka I., Ginter-Kramarczyk D. Deszczówka pod kontrolą, Kierunek Wod-Kan, 4/2015.

http://kbw.zut.edu.pl/wp-content/uploads/2019/02/Gospodarka-wodna-Materia%C5%82y-z-wyk%C5%82ad%C3%B3w_04022019.pdf.

https://ungc.org.pl/info/zasoby-wodne-polski/.

https://www.wody.gov.pl/.

http://www.susza.iung.pulawy.pl/kbw/2020,14/.

Nowak W., Stachel A., Borsukiewicz-Gozdur A., Zastosowania odnawialnych źródeł energii, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2008.

Nowicki M., Nadchodzi era Słońca, PWN 2012, Warszawa 2012.

Tytko R., Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2013.

https://poradnikprojektanta.pl/energia-sloneczna-w-polsce-naslonecznienie/.

Szymański B., Instalacje fotowoltaiczne. Wydanie II, GlobEnergia Kraków 2013.

Mientus K., Energia słońca – aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Politechnika Opolska, 2011.

Sala K., Energetyka słoneczna jako czynnik rozwoju regionów i gmin w Polsce, Przedsiębiorczość–Edukacja, 2018, 14, 125-136.

Mroziński A., Inżynieria instalacji fotowoltaicznych. Wydawnictwo współfinansowane ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych, Bydgoszcz 2016.

https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis.

https://syntezaoze.pl/blog/naslonecznienie-w-polsce/.

Chong W.T., Naghavi M.S., Poh S.C., Mahlia T.M.I., Pan K.C., Techno-economic analysis of a wind–solar hybrid renewable energy system with rainwater collection feature for urban high-rise application, Applied Energy,2011, 88(11), 4067-4077.

Sheng L. X., Mari T., Mohd Ariffin A. R, Hussein H., Integrated Sustainable Roof Design, Procedia Engineering, 2011, 21, 846-852.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora