Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Historia rozwoju systemów kanalizacyjnych w Polsce i na świecie. Część 2

Marta Maciejewska, Zbysław Dymaczewski

Abstrakt


Połowa dziewiętnastego wieku to czas rewolucji przemysłowej, migracji ludności do wielkich metropolii w poszukiwaniu pracy, powstawanie gęsto zaludnionych dzielnic robotniczych i – niestety – skutki tego w postaci licznych epidemii związanych z niskim poziomem sanitarnym. Aby przeciwdziałać nasilającym się uciążliwościom związanym z postępem, w tym czasie na świecie powstają w wielkich miastach Europy i Ameryki, takich jak Hamburg, Paryż, Londyn, Nowy Jork, Boston czy Chicago, pierwsze współczesne systemy kanalizacyjne.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aquanet SA (2015). Poznań – 150 lat wodnej tradycji. Od poznańskich wodociągów i kanalizacji do Aquanetu 1865-2015. Wyd. Aquanet SA. Poznań 2015.

Bolt, A., Burszta-Adamiak, E., Gudelis-Taraszkiewicz, K., Suligowski, Z. i Tuszyńska, A. (2012). Kanalizacja – projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2012.

Derkowska-Kostkowska i in. (2004). Historia wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy do 1945 r. Wyd. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2004.

Dymaczewski, Z. (2015). Kanalizacja grawitacyjna jako system transportu oraz przemian biochemicznych ścieków. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

F.R. rolnik nadwiślański (1900). Kanalizacya miasta Warszawy jako narzędzie judaizmu i szarlataneryi. Wydawnictwo Gebethner i Spółka, Kraków 1900. Wikiźródła, pobrano 19.04.2020 z lokalizacji https://pl.wikisource.org/wiki/Kanalizacya_miasta_Warszawy_jako_narz%C4%99dzie_judaizmu_i_szarlataneryi.

Hvitved-Jacobsen, T., Vollertsen, J. i Haaning Nielsen, A. (2013). Sewer Processes: Microbial and Chemical Process Engineering of Sewer Networks. Boca Raton, FL, USA: CRC Press.

Madej, Ł. (2019, 02 24). Najstarsze firmy wod-kan w Polsce. Pobrano 04 19, 2020 z lokalizacji https://inzynieria.com/wodkan/rankingi/55012,najstarsze-firmy-wod-kan-w-polsce,pozycja-rankingu-poznan-542-tys-348-mieszkancow-aquanet-s-a-.

Olejniczak, K. (2018, 02 12). ONZ przez kolejne 10 lat będzie promować wodę jako element zrównoważonego rozwoju. Pobrano 04 18, 2020 z lokalizacji https://portalkomunalny.pl/onz-przez-kolejne-10-lat-bedzie-promowac-wode-jako-element-zrownowazonego-rozwoju-369905/.

Piotrowski I. (1927). Wodociągi i Kanalizacja miast Polskich – w świetle liczb i wykresów. Nakład Polskiego Instytutu Wodociągowo-Kanalizacyjnego, tom. I, Warszawa 1927.

Rabczewski W. (red.) (1937). Wodociągi i Kanalizacja m. st. Warszawy 1886-1936. Zarząd Miejski w m. st. Warszawie. Wydawnictwo Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy. Warszawa 1937.

Rzepecki T. (2010). Historia Tarnowskich Wodociągów i Kanalizacji od drugie połowy XV wieku do 2010 roku (w stulecie powstania nowoczesnego wodociągu). Wyd. Tarnowskie Wodociągi sp. z o.o. Tarnów 2010.

Sozański M., Dymaczewski Z. (red.) (2002). Wodociągi i kanalizacja w Polsce tradycja i współczesność. Praca zbiorowa. Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wody. Poznań-Bydgoszcz 2002.

UNIC Warsaw Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie. (2018, 7 4). Międzynarodowa Dekada Wody 2018–2028. Pobrano 04 18, 2020 z lokalizacji http://www.unic.un.org.pl/dekada-wody/miedzynarodowa-dekada-wody-2018%E2%80%932028/3220#.

WHO. (2018, 10 1). WHO calls for increased investment to reach the goal of a toilet for all. Pobrano 04 18, 2020 z lokalizacji https://www.who.int/news-room/detail/01-10-2018-who-calls-for-increased-investment-to-reach-the-goal-of-a-toilet-for-all.

Wierzbicki R. (2001). Wodociągi Krakowa 1940-2000. Wyd. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. Kraków 2001.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora