Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Problemy wodociągowo-kanalizacyjne w dobie pandemii

Bożena Rusinek

Abstrakt


COVID zmienił nasze podejście do zdrowego stylu życia. Może dziwić, ale również gospodarka wodno-ściekowa ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo epidemiologiczne.
Pierwszy problem to ograniczanie kontaktów w dobie pandemii. Przyzwyczailiśmy się przez lata, że nasze wodomierze zarówno główne, jak i dodatkowe, są odczytywane przez pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Niestety czas pandemii przyspieszył proces odchodzenia od tradycyjnych metod odczytu na rzecz odczytu zdalnego.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


https://www.polskiinstalator.com.pl/artykuly/instalacje-sanitarne/2534-systemy-zdalnego-odczytu-wodomierzy.

https://www.polskiinstalator.com.pl/artykuly/instalacje-sanitarne/2534-systemy-zdalnego-odczytu-wodomierzy.

Decyzja organu antymonopolowego nr RKR-19/2014, https://decyzje.uokik.gov.pl/.

Decyzja organu antymonopolowego nr RGD-33/2014, https://decyzje.uokik.gov.pl/.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 2008 r., sygn. akt: VI ACa 525/08).

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 listopada 2007r., sygn. akt: VI ACa 939/07.

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12588.

https://www.rp.pl/Nieruchomosci/302249999-Obowiazkowe-wodomierze-juz-za-trzy-lata.html.

http://gazetainstalacyjna.pl/2019/09/13/pomiar-mediow-komunalnych/.

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/kto-odpowiada-za-jakosc-wody-w-kranie-5716.html.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.12.2020 L 435/5.

Bokajło W., Dziubko K.(2005), UE – Leksykon Integracji, Wyd. Europa, Warszawa.

Decyzja organu antymonopolowego nr RKR-47/2013 https://decyzje.uokik.gov.pl/.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora