Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Działalność Katedry Inżynierii Wody i Ścieków związana z przyjęciem nowej dyrektywy DWD

Izabela Zimoch

Abstrakt


Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa ­COVID-19 istotnie wpłynęła na życie publiczne. Konieczność ograniczenia liczby kontaktujących się ze sobą osób nie pozwoliła na organizowanie imprez masowych, między innymi organizowanej przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedrę Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej od 2001 roku w cyklu 2-letnim Konferencji Naukowo-Technicznej „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody”.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora