Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Monitoring jakości wód powierzchniowych dostosowany do potrzeb mieszkańców i władz gmin

Endress+ Hauser

Abstrakt


Dobrej jakości woda stanowi podstawę dobrego życia. W czasach gdy mieszkańcy miast i wsi poszukują informacji na temat jakości wody w okolicznych akwenach udostępnianych do użytku publicznego (rzeki, jeziora), rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania, które w czasie rzeczywistym umożliwiałyby monitoring, a tym samym kontrolę jakości wody.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora