Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Praktyczne aspekty eksploatacji filtrów węglowych

Iwona Lasocka-Gomuła, Łukasz Weber

Abstrakt


Technologia procesu uzdatniania wody dzieli się na dwa stopnie. Pierwszy, bardzo dobrze rozpoznany, oparty na procesie napowietrzania, koagulacji i filtracji przez złoża kwarcowe lub antracytowo-kwarcowe, drugi oparty na filtracji przez granulowany węgiel aktywny, najczęściej połączony z procesem ozonowania. Wielu jednak producentów wody nie decyduje się na proces ozonowania z uwagi na koszty inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne wpływające na cenę wyprodukowania 1 m3 wody.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Opracowanie na podstawie danych z rozruchu technologicznego prowadzenia podczas modernizacji SUW Mosina, Łukasz Weber.

Materiały własne należące do Aquanet.

Wyniki badań laboratoryjnych wykonane w Laboratorium – Aquanet.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora