Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Analizy skuteczności usuwania farmaceutyków ze ścieków oczyszczonych z wykorzystaniem technologii ozonowania

Michał Kosiniak, Robert Muszański

Abstrakt


Streszczenie

W ostatnich latach obserwuje się większe zaangażowanie i wzmożone prace badawcze nad problemem przedostawania się farmaceutyków do środowiska, a w szczególności do wód. Farmaceutyki to związki chemiczne o bardzo zróżnicowanej budowie chemicznej, wykazujące różnorakie działanie na organizmy żywe. W niniejszym artykule przedstawiono badania i analizy efektywności technologicznej na stacji pilotowej pracującej z wykorzystaniem technologii ozonowania. Skupiały się one przede wszystkim na weryfikacji skuteczności technologii ozonowania związków na­leżących do grupy farmaceutyków ze ścieków wypływających z konwencjonalnej oczyszczalni. Badania wykazały bardzo wysoką redukcję diklofenaku.
Słowa kluczowe: farmaceutyki, diklofenak, oczyszczanie ścieków, ozon, ozonowanie, stacja pilotowa.

Analyzes of the effectiveness of removing pharmaceuticals from wastewater treated with the use of ozone technology

Abstract

In recent years, there has been a greater commitment and intensified research work on the problem of the release of pharmaceuticals to the environment, in particular to water sources. Pharmaceuticals are chemical compounds with a very diversified chemical structure, affecting living organisms in a various way. This article presents research and analysis of technological effectiveness of a pilot plant using ozone technology. They focused primarily on the verification of the effectiveness of ozone technology in removing compounds belonging to the group of pharmaceuticals from wastewater from a conventional treatment plant. The research showed very high reduction of diclofenac.
Key words: pharmaceuticals, diclofenac, wastewater treatment, ozone, ozonation, pilot plant.


Słowa kluczowe


farmaceutyki, diklofenak, oczyszczanie ścieków, ozon, ozonowanie, stacja pilotowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biń A. K., Ozon w środowisku wodnym, [w:] Występowanie i właściwości ozonu, J.Perkowski, R. Zarzycki (red.), Polska Akademia Nauk, Łódź 2005.

Bogdanowicz A., Wąsowski, J. Efektywność usuwania farmaceutyków i ich metabolitów w procesach uzdatniania wody, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, 2(2018), s. 63-71, DOI: 10.15199/17.2018.2.5.

Bourgin M., Beck B., Boehler M. (i in.), Evaluation of a full-scale wastewater treatment plant upgraded with ozonation and biological post-treatments: Abatement of micropollutants, formation of transformation products and oxidation by-products, „Water Research”, 129 (2018), s. 486-498, DOI: 10.1016/j.watres.2017.10.036.

Gręźlikowska M. Bezpieczna siła ozonu z zastosowaniem systemu SPID w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o., „Kierunek Wod-Kan”, 2(2018), s. 66-69.

Guzel-Seydim Z. B., Greene A.K., Seydim A.C., Use of ozone in the food industry, „LWT – Food Science and Technology”, 4(2004), s. 453-460, https://doi.org/10.1016/j.lwt.2003.10.014.

Huber M. M., Göbel A., Joss A. (i in.), Oxidation of Pharmaceuticals during Ozonation of Municipal Wastewater Effluents: A Pilot Study, „Environment & Science Technology” 11(2005) Nr 39, 4290‑4299, https://doi.org/10.1021/es048396s.

McArdell C. S., Efficiency of ozone technology for removal of micropollutants (including antibiotics) on the example of the upgraded wastewater treatment plant in Dübendorf, Switzerland, [w:] III Konferencja Naukowa „Ozon w Polsce”, Józefów 2018.

Węgrzyn A., Machura M., Żabczyński S., Możliwości usuwania środków cieniujących ze ścieków, „Ochrona Środowiska”, 1(2015) Vol. 37, s. 55-63.

Wontorska K., Wąsowski J., Problematyka usuwania farmaceutyków w procesach oczyszczania ścieków, „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, 1(2018), s. 36-42, DOI 10.15199/17.2018.1.9.

Wydro U., Wołejko E., Struk-Sokołowska J., Puchlik M., Pozostałości farmaceutyków w środowisku oraz możliwości ich usuwania, Interdyscyplinarne zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska, (2016), s. 286-299.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora