Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Wyzwanie związane z wyciekami

Klara Ramm

Abstrakt


Rosnące zainteresowanie mediów poważnymi zaburzeniami równowagi wodnej na całym świecie, wynikająca z tego świadomość społeczna na temat ilości wody, skłoniły konsumentów i organizacje pozarządowe do wezwania do zmian w sposobie wykorzystywania wody przez społeczeństwo, w tym między innymi do drastycznych programów ograniczania wycieków, niezależnie od faktycznej lokalnej dostępności wody i bez uwzględnienia pełnych czynników ekonomicznych.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora