Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Dyrektywa w sprawie odporności podmiotów krytycznych

Klara Ramm

Abstrakt


Sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo infrastruktury, od której zależy zdrowie i życie ludzkie, jest z pewnością kluczowym wyzwaniem państw Europy. Dotyczy to szczególnie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, a jednak nie zawsze była ona uwzględniana w legislacji unijnej. Ostatnio jest jednak coraz częściej uznawana za bardzo istotną, choć niełatwo jest stworzyć odpowiednie, skuteczne narzędzia.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora