Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Metody bezwykopowe – praktyczna konieczność

Joanna Sepełowska, Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk

Abstrakt


Streszczenie

Metody bezwykopowych napraw rurociągów umożliwiają przywrócenie sprawności, szczelności, drożności oraz nośności tych rurociągów, przy stosunkowo niewielkiej ingerencji w otaczające środowisko. W artykule opisano metody renowacji sieci w oparciu o najwyższe standardy.
Słowa kluczowe: metody bezwykopowe, naprawa rurociągów

Trenchless methods – a practical necessity

Abstract

The methods of trenchless repairs of pipelines make it possible to restore the efficiency, tightness, patency and load-bearing capacity of these pipelines, with relatively little interference in the surrounding environment. The article describes methods of network renovation based on the highest standards.
Key words: trenchless methods, repair of pipelines


Słowa kluczowe


metody bezwykopowe, naprawa rurociągów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bęben D., 2009. Metody bezwykopowe – alternatywa dla tradycyjnych wykopów otwartych. Inżynieria Bezwykopowa, Issue 3, pp. 80-87.

Kuliczkowski, A. i inni, 2010. Technologie Bezwykopowe w Inżynierii Środowiska. Wrocław: Wydawnictwo Seidel-Przywecki.

Stein, D. i Stein, R., 2004. Pipe Eating. W: Rehabilitation and Maintenance of Drains and Sewers. Berlin: Ernst & Sohn.

Szruba, M., 2020. Nowoczesne technologie bezwykopowe. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Issue 2, pp. 18-24.

TERLAN Grupa Aquanet, 2021. Renowacja bezwykopowa kanałów kanalizacji, naprawa rurociągów sieci rur. [Online] Available at: https://terlan.pl/oferta/bezwykopowe-renowacje-sieci/ [Data uzyskania dostępu: 16 Czerwiec 2021].

Trenchless Technology, 2015. Pipe Relining Guide, USA: Trenchless Technology.

Szafran, J. i Matusiak, A., 2020. Polimocznik – materiał o wielostronnym zastosowaniu w konstrukcyjnych. Przegląd Budowlany, Issue 5, pp. 46-42.

Noll, C., Martin, P., Alexander, J. i Barbosa, F., 2019. Różnorodne możliwości zastosowania rękawów GRP: Wymogi i rozwiązania techniczne. Inżynieria Bezwykopowa, Issue 1, pp. 66-68.

Noll, C., Martin, P. i Alexander, J., 2018. Rękawy GRP do przewodów ciśnieniowych. Inżynieria Bezwykopowa, Issue 4, pp. 92-94.

https://www.blejkan.pl/realizacje/relining-kolektora-burakowskiego-w-warszawie-grp.

Ćwiertnia, R. i Ćwiertnia, T., 2018. Analiza wybranych technologii bezwykopowej renowacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Przegląd Budowlany, Issue 7-8, pp. 42-50.

www.inzyneria.com, 2019. Jak wygląda renowacja rurociągu z zastosowaniem rękawa Brawoliner 3D?. [Online] Available at: https://inzynieria.com/filmy/branzy/film/1/699,jak-wyglada-renowacja-rurociagu-z-zastosowaniem-rekawa-brawoliner-3d [Data uzyskania dostępu: 16 Czerwiec 2021].

Orlov, V. i Averkeev, I., 2014. Choosing an optimal trenchless renovation method for pressure and non-pressure pipes. Applied Mechanics and Materials, Issue 580-583, pp. 2384-2388.

Adamović, P., Dunović, Č. i Nahod, M. M., 2007. Expert Choice model for choosing appropriate trenchless method for pipe lying. Praga.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora