Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Procedury operacyjne jako element wykonawczy Planów Bezpieczeństwa Wody na przykładzie przekroczeń żelaza. Analiza wybranych przypadków

Iwona Lasocka-Gomuła, Łukasz Weber, Edyta Walczak

Abstrakt


Plany Bezpieczeństwa Wody opracowywane przez przedsiębiorstwa wodociągowe mają na celu ustalenie potencjalnych zagrożeń występujących w całym systemie, od zlewni wody, aż po kran oraz ocenę ryzyka wystąpienia danego zagrożenia rozumianego jako czynnik jakościowy lub ograniczenie ilości wody kierowanej do mieszkańców. Wspomniana ocena ryzyka jest jednak tylko pewnym etapem w tworzeniu planów. Kolejne obejmują dobór środków bezpieczeństwa celem ograniczenia ryzyka wystąpienia danego zagrożenia i dalej monitoring tychże środków bezpieczeństwa, który ma zapewnić ich właściwe funkcjonowanie w przedsiębiorstwie. Doświadczenia w opracowywaniu i wdrażaniu Planów Bezpieczeństwa Wody (PBW) w firmach wodociągowych wskazują, że bardzo często środkiem bezpieczeństwa jest procedura eksploatacyjna, lub procedura diagnostyczna, mająca na celu szybkie ustalenie przyczyn problemów. Właśnie procedury diagnostyczne są przedmiotem niniejszego artykułu.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora