Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Ekonomiczne aspekty renowacji i remontów studni wodociągowych

Marzena Boroń

Abstrakt


Rosnące koszty energii elektrycznej zmuszają aktualnie polskie przedsiębiorstwa wodociągowe do obniżania energochłonności wszystkich procesów produkcji. Na terenie kraju pracuje aktualnie ok. 25 tysięcy studni wierconych zaopatrujących w wodę ujęcia komunalne, szpitale, jednostki wojskowe, rozlewnie napojów itp. [Mast 2021]. Średnia energochłonność procesu zaopatrzenia w wodę w Polsce w 2017 r. wyniosła ok. 15÷25% ogólnych kosztów produkcji wody, tj. ok. 0,65 kWh/m3 wody [IGWP 2017]. W skali kraju łączny pobór energii na pracę pomp wynosi ok. 20÷30% całkowitej produkcji energii w Polsce – jest to więc zagadnienie poważne. Zużycie energii zaczyna się w studni na pracę podwodnego agregatu pompowego w celu podniesienia wody, przetłoczenia jej przez instalację obudowy do przyłącza na stację uzdatniania lub na zbiorniki wody, a nawet lokalnie wprost do sieci wodociągowej. Pomija się tu nieliczne przypadki studni artezyjskich lub grawitacyjny układ sieci.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boroń M., Doniecka D. 2016: Badania nad doborem odczynnika do renowacji chemicznych studni na przykładzie ujęcia infiltracyjnego w Bydgoszczy. Wykorzystanie wód podziemnych w gospodarce komunalnej, Częstochowa.

Boroń M., Górka T., 2018a, Wpływ odczynników chemicznych stosowanych do renowacji chemicznych studni na niektóre parametry siatek filtracyjnych, Wykorzystanie wód podziemnych w gospodarce komunalnej, Częstochowa.

Boroń M., Górka T., 2018b, Zmiany własności mechanicznych siatki studniarskiej wykonanej z poliamidu (PA) w czasie eksploatacji studni wodociągowych i renowacji chemicznych, Technologia Wody, Nr 61 5/2018.

Driscoll F.G., 1995: – Groundwater and wells.US Filter Johnson Screens, Minnesota, USA.

Górka T., Boroń M., 2017: Renowacja studni wodociągowych w świetle badań geofizycznych, Wodociągi i Kanalizacja, 11(165)2017 str. 35-38.

Houben G., 2006, Treskatis C., 2004, Regeneracja studni, Projprzem-EKO Bydgoszcz,

Houben G., Treskatis C., 2007: Water well, Rehabilitation and reconstruction, McGraw Hill, New York.

Macuda J. Boroń M., 2016: Przegląd wybranych metod mechanicznych renowacji studni, Wykorzystanie wód podziemnych w gospodarce komunalnej, Częstochowa.

Roman M., 1991 r. Poradnik Wodociągi i Kanalizacja, Arkady, Warszawa.

Strączyński M., Energooszczędna eksploatacja pomp głębinowych, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2021 r.

Technische Regel Arbeitsblatt W 130/Oktober 2007: Brunnenregenerierung, DVGW Regelwerk.

Timmer H., Verdel J., Jongmans A. 2003: – Well clogging by particles in Dutch well fields. American Water Works Association Denver CO., USA.

Produkcja oraz koszy uzdatniania wody w ZUW Goczałkowice, 2010, Nilu Polska, Katowice.

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach wodociągowo – kanalizacyjnych, 2018 r. Zeszyt specjalny IGWP.

https://www.zakladstudniarski.com.pl/cennik.php.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. poz. 1696.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora