Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Analiza ryzyka dotycząca ujęć wody przeznaczonej do spożycia

Klara Ramm

Abstrakt


Do końca 2022 roku właściciele ujęć wody przeznaczonej do spożycia muszą wykonać i złożyć w urzędach wojewódzkich analizę ryzyka, która ma odpowiedzieć na pytanie czy potrzebne jest ustanowienie terenu ochrony pośredniej ich ujęć wody.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne [Dz. U. 2017.1556].

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej [Dz. U. 2016.2033].

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [Dz. U. 2017.2294].

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) [Dz. U. UE 23.12.2020.435].

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/ustanawianie-stref-ochronnych-ujec-wod.

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ustanawianie-stref-ochronnych-ujec-wod.

https://www.poznan.uw.gov.pl/ochrona-wod.

https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=10213.

Agencja Wspierania Ochrony Środowiska: Raport dotyczący stanu gospodarki wodno-ściekowej w Polsce na koniec 2020 roku. Poznań, marzec 2021 r.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora