Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Problemy odbiorców i dostawców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków

Bożena Rusinek

Abstrakt


Mając na uwadze ilość pojawiających się problemów odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, które nie zostały jednoznacznie uregulowane w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 poz. 2028 – dalej „ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu”) przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, a zwłaszcza gminy, winny rozważyć zaproponowanie zmian przepisów ww. ustawy, które to zmiany dodatkowo doprecyzowałyby kompetencje dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Niezbędne jest również zwrócenie uwagi, czy aktualnie obowiązujące na terenie gmin regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków są zgodne z obowiązującymi po zmianach przepisami.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf.

Decyzja organu antymonopolowego z dnia: 29 grudnia 2015, Nr RBG 17.2015.

Wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2007 r., sygn. akt: II OSK 1902/06.

Decyzja organu antymonopolowego z dnia: 12.03.2014 r., Nr RKR-3/2014.

Decyzja organu antymonopolowego z dnia: 29.12.2015 r., Nr RBG-16/2015.

Decyzja organu antymonopolowego z dnia: 31.12.2015 r., Nr RGD-12/2015.

Decyzja organu antymonopolowego z dnia: 28.10.2016 r., Nr RKR-6/2016.

Decyzja organu antymonopolowego z dnia: 30.12.2016 r., Nr RBG-11/2016.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 21 lipca 2021 r., sygn.: PN-II.4131.210.2021.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 1992 r., sygn. akt: II SA 99/92.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 1999 r., sygn. akt: II SA/Wr 1179/98.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 1996 r., sygn. akt: SA/Wr 2761/95.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2021 r., sygn.: WNP-I.4131.133.2021.DK.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 lutego 2021 r., sygn. akt II SA/Gd 438/20.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2014 r., sygn. akt: III SA/Lu 107/14.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 lutego 2018 r., sygn. akt II SA/Go 1134/17.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 7 maja 2021 r., sygn.: NPII.4131.1.507.2021.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 14 sierpnia 2018 r., sygn. akt: II SA/Bk 339/18.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 31 stycznia 2018 r., sygn. akt: II SA/Go 1142/17.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2007 r., sygn. akt: II OSK 1309/07.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2019 r., sygn. akt: II OSK 391/17.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 lipca 2010 r., sygn. akt: II OSK 1069/10.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora