Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Zmiany legislacyjne niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa wody do picia i ochrony zdrowia publicznego wynikające z nowej DWD 2020/2184. Część I

Izabela Zimoch, Barbara Mulik

Abstrakt


Od dnia 17 stycznia 2021 r. obowiązuje w Unii Europejskiej (UE) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) [Dz. U. L 435 z 23.12.2020 r.] (ryc. 1; new Drinking Water Directive – DWDn). Państwa członkowskie mają 2 lata na jej implementowanie do prawa krajowego i 5-6 lat na wdrożenie poszczególnych artykułów. Poniższy artykuł jest głosem w publicznej dyskusji, jaka powinna toczyć się obecnie nie tylko w środowisku podmiotów zajmujących się dostawami wody, ale w szerszym gronie interesariuszy, bowiem wprowadzane zmiany legislacyjne powinny istotnie przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa wody pitnej i ochrony zdrowia publicznego.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora