Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Badania nad gospodarowaniem wodą i ochroną wód Zakładu Gospodarki Wodnej w Warszawie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na progu XXI wieku. Monografia

Wydawnictwo Seidel-Przywecki

Abstrakt


Autor prof. dr hab. inż. Marek Gromiec. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk Komitetu Inżynierii Środowiska. Monografia nr 170. Rok wydania 2020. ISBN 978-83-63714-69-7.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora