Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

MEMPEP 2021 13th Scientific Conference – Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection – 10-11 czerwca 2021 r., online

Irena Korus

Abstrakt


Tegoroczna Konferencja Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection (Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska MEMPEP 2021, zorganizowana w formie zdalnej, była 13 wydarzeniem w cyklu spotkań naukowych zainicjowanych w 1995 r. Pierwsze edycje konferencji miały charakter ogólnopolski, jednak z uwagi na rosnący w kolejnych latach udział naukowców z ośrodków zagranicznych, stopniowo ewoluowały w wydarzenia o charakterze międzynarodowym. Organizatorem cyklu Konferencji MEMPEP jest Katedra Inżynierii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora