Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Technologia Wody nr 3/2021

Magdalena Seidel-Przywecka

Abstrakt


Drodzy Czytelnicy!
Mija 12 lat od ukazania się pierwszego numeru Technologii Wody. Wszystkim Czytelnikom, Autorom, a także Członkom Rady Programowej z tej okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować za to, że byliście z nami i wspieraliście nas przez wszystkie te lata.
W niniejszym numerze, już siedemdziesiątym siódmym, jak zwykle zebraliśmy szereg interesujących artykułów. Ponieważ zbliża się termin wdrożenia nowej dyrektywy dotyczącej jakości wody do picia – to właśnie temu tematowi poświęcona jest praca I. Zimoch i B. Mulik o związanych z Dyrektywą zmianach prawa (s. 74).
W kolejnym artykule I. Gomuła-Lasocka oraz Ł. Weber piszą o Planach Bezpieczeństwa Wody (s. 22), a K. Ramm przybliża nam problemy prawno-organizacyjne związane z analizą ryzyka w strefach ochronnych ujęć wody (s. 54). M. Ciślak i M. Michałkiewicz przypominają, z kolei, o problemie jakości wody w studniach kopanych, z których wciąż korzysta ponad 2 mln Polaków (s. 4). Uzupełnienie problematyki jakości wody stanowi wyczerpująca analiza pracownic NIZP-PZH, omawiająca aktualny stan wiedzy na temat skutków zdrowotnych azotanów zawartych w wodzie do picia.
Marzena Boroń, hydrogeolog z MPWiK w Bydgoszczy w artykule pt. Ekonomiczne aspekty renowacji i remontów studni wodociągowych (s. 46) pokazuje, na przykladzie swojej i zaprzyjaźnionych firm, jak rosnące ceny energii elektrycznej zmuszają przedsiębiorstwa wodociągowe do obniżania energochłonności procesów produkcyjnych.
Nie sposób streścić całej zawartości tego wydania. Mamy nadzieję, że każdy z Was znajdzie w nim coś interesującego. Życzymy udanej lektury!
Magdalena Seidel-Przywecka
wraz z zespołem redakcyjnym


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora