Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Oczyszczalnie ścieków jako testery antybiotykoodporności?

Izabela Kruszelnicka, Dobrochna Ginter-Kramarczyk, Przemysław Muszyński

Abstrakt


Streszczenie
Podstawowym źródłem zanieczyszczeń wody antybiotykami są przemysł farmaceutyczny, szpitale, zakłady weterynaryjne oraz gospodarstwa domowe. W ostatnim czasie świat naukowy zwrócił uwagę na rolę oczyszczalni ścieków w rozwoju i rozprzestrzenianiu oporności bakterii na antybiotyki. Pomimo intensyfikacji badań, kwestia potencjalnego rozprzestrzeniania antybiotykooporności poprzez oczyszczalnie ścieków nadal pozostaje nierozwiązana i wymaga prowadzenia badań na szeroką skalę.
 Sewage treatment plants as antibiotic resistance testers?AbstractThe main source of antibiotic water contamination is the pharmaceutical industry, hospitals, veterinary facilities and households. Recently, the scientific world has paid attention to the role of wastewater treatment plants in the development and spread of bacterial resistance to antibiotics. Despite the intensification of research, the issue of the potential spread of antibiotic resistance via wastewater treatment plants remains unresolved and requires extensive research.
Key words: wastewater treatment processes, antibiotics, antibiotic resistance

Słowa kluczowe


procesy oczyszczania ścieków, antybiotyki, antybiotykooporność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rezka P., Balcerzak W. 2016., Occurrence of antibiotics in the environment. Czasopismo Techniczne, Środowisko 11, 133-143.

https://www.cpn.polsl.pl/antybiotykowy-koktajl-dla-osadu-antybiotyki-osad-czynny-oczyszczalnie-sciekow/.

Skarżyńska M., Zając M., Wasyl D. 2020. Antybiotyki i bakterie: mechanizmy działania i strategie oporności. Postępy Mikrobiologii – Advancements of Microbiology 59, 1, 49–62.

Llor C., Bjerrum L. 2014 Antimicrobial resistance: risk associated with antibiotic overuse and initiatives to reduce the problem. Ther. Adv. Drug Saf. 5, 229-241.

Godziszewska J., Guzek D. , Głąbski K., Wierzbicka A. 2016. Mobilna antybiotykooporność – o rozprzestrzenianiu się genów determinujących oporność bakterii poprzez produkty spożywcze. Postepy Hig Med Dosw (online). 70, 803-810.

Phillips I. 2007 Withdrawal of growth-promoting antibiotics in Europe and its effects in relation to human health. Int. J. Antimicrob. Agents. 30, 101-107.

McGhee G.C., Guasco J., Bellomo L.M., Blumer-Schuette S.E., Shane W.W., Irish-Brown A., Sundin G.W. 2011 Genetic analysis of streptomycinresistant (SmR) strains of Erwinia amylovora suggests that dissemination of two genotypes is responsible for the current distribution of SmR E. amylovora in Michigan. Phytopathology,101, 182-191.

Stockwell V.O., Duffy B. 2012. Use of antibiotic in plant agriculture. Rev. Sci. Tech., 2012; 31: 199-210.

http://www.uwm.edu.pl/antybiotykoopornoscwsrodowisku/leki-w-srodowisku.

Bouki C., Venieri D., Diamadopoulos E., 2013. Detection and fate of antibiotic resistant bacteria in wastewater treatment plants: a review. Ecotoxicol Environ Saf. 91:1-9.

Rizzo L1, Manaia C, Merlin C, Schwartz T, Dagot C, Ploy MC, Michael I, Fatta-Kassinos D. 2013. Urban wastewater treatment plants as hotspots for antibiotic resistant bacteria and genes spread into the environment: a review. Sci Total Environ. 2013 Mar 1;447, 345-60.

Zhu YG, Johnson TA, Su JQ, Qiao M, Guo GX, Stedtfeld RD, Hashsham SA, Tiedje JM., 2013. Diverse and abundant antibiotic resistance genes in Chinese swine farms. Proc Natl Acad Sci U S A. 110(9), 3435-40.

Domagała M.; Wanot, B. 2019 Antybiotyki w wodach–mechanizm działania, antybiotykooporność, Technologia Wody 2 (64) 56-61.

Wanot B.; Domagała M. 2018 Zanieczyszczenia wody niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Technologia Wody, 6 (62), 52.

Popowska M. 2017 Antybiotykooporność w środowisku naturalnym – przyczyny i konsekwencje Kosmos. 66, 1 (314) 81–91.

Markiewicz Z., Kwiatkowski Z. A.: Bakterie, antybiotyki, lekooporność. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2006.

Łebkowska M. 2009. Występowanie bakterii antybiotykoopornych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi Ochrona Środowiska 31(2), 11-15.

https://ietu.pl/projekty_post/metagenomiczny-profil-genow-antybiotykoopornosci-i-genetycznych-elementow-mobilnych-w-sciekach-komunalnej-oczyszczalni-sciekow/„ http://antybiotyki.edu.pl.

https://ietu.pl/projekty_post/metagenomiczny-profil-genow-antybiotykoopornosci-i-genetycznych-elementow-mobilnych-w-sciekach-komunalnej-oczyszczalni-sciekow/.

Bajaj, P., Singh, N. S., Virdi, J. S. (2016). Escherichia coli beta-lactamases: What really matters. Front. Microbiol. 7, 1–14.

Bondarczuk K. 2017. Oporność na antybiotyki beta-laktamowe u bakterii bytujących w oczyszczalni ścieków w Żywcu i Jeziorze Żywieckim. Praca doktorska zrealizowana na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/naukowcy-wykorzystali-scieki-jako-wskaznik-opornosci-na-antybiotyki.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora