Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Zmiany legislacyjne niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa wody do picia i ochrony zdrowia publicznego wynikające z nowej DWD 2020/2184. Część II

Izabela Zimoch, Barbara Mulik

Abstrakt


W pierwszej części artykułu poświęconego zmianom legislacyjnym niezbędnym do skutecznego wdrożenia obowiązkowego systemu opartego na ocenie ryzyka i zarządzaniu ryzykiem w zaopatrzeniu ludzi w bezpieczną wodę do picia, wprowadzonego Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) (Dz. U. L 435 z 23.12.2020 r.) (new Drinking Water Directive – DWDn) Autorki omówiły najistotniejsze definicje wprowadzone w DWDn.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora