Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Badania kompetencji pracowników sektora gospodarki wodno-ściekowej

Klara Ramm

Abstrakt


Badania kompetencji pracowników sektora gospodarki wodno-ściekowej


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Murłowski D. i in.: Analiza Sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. Desk Research. Agencja Badań ID dial Dariusz Murłowski na zlecenie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Warszawa 2020.

Murłowski D. i in.: Edukacja dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji. Badania i analizy oferty edukacyjnej formalnej i pozaformalnej i ich adekwatności do potrzeb pracodawców. Agencja Badań ID dial Dariusz Murłowski na zlecenie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Warszawa 2020.

Murłowski D. i in.: Rynek pracy dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji. Badania i analizy dotyczące pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Agencja Badań ID dial Dariusz Murłowski na zlecenie Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Warszawa 2020.

Urbanowicz P. i in.: Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji. Raport podsumowujący I edycję badań realizowanych w latach 2020-2021. Dane i Ecorys na zlecenie Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa 2021.

Strona Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji: https://rada-gws.ios.edu.pl.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora