Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Ignacy Łukasiewicz. Prometeusz na ludzką miarę

Wydawnictwo Seidel-Przywecki

Abstrakt


Już 8 marca 2022 roku będziemy obchodzić dwusetną rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza. Jest to świetna okazja dla rozpropagowania tej postaci, która zasłużyła swoim życiem na ważne miejsce w historii kraju. Ten wielki Polak stał się w XIX wieku pionierem rozwoju przemysłu naftowego nie tylko na obszarze Galicji, ale również na świecie. Był człowiekiem o wielu talentach, co starają się podkreślić autorzy książki.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora