XXIII edycja Konferencji Naukowo-Technicznej (KNT) z cyklu „Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej” – Częstochowa, 13-15 października 2021 r.

Ewa Krogulec, Łukasz Kaczmarek

Abstrakt


Po 1,5 roku niepewności związanej z sytuacją pandemiczną w dniach 13-15 października 2021 r. odbyła się w Częstochowie po raz kolejny długo wyczekiwana, najstarsza ogólnopolska konferencja hydrogeologiczno-wodociągowa, obejmująca zagadnienia hydrogeologiczne, tj. XXIII edycja Konferencji Naukowo-Technicznej (KNT) z cyklu Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej. Historia tej już 44-letniej serii spotkań, organizowanych przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Częstochowa przy dużym wsparciu PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, została opisana w zakładce „Rys historyczny” na nowo powstałej stronie tych wydarzeń: www.knt.czest.pl.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2021 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora