Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Pompa do ścieków – sztuka kompromisu

Marcin Janczak

Abstrakt


System odprowadzenia ścieków komunalnych musi charakteryzować się bardzo wysokim stopniem niezawodności. Jednym z czynników determinujących prawidłowość działania całego układu są pompownie, a w szczególności pracujące w nich pompy. Czynnikami decydującymi o niezawodności pracy pomp jest odporność wirnika na blokowanie się elementami stałymi i długowłóknistymi wleczonymi przez ścieki, oraz możliwość pracy w każdych warunkach otoczenia. Awaria pojedynczej przepompowni sieciowej nie stanowi znacznego zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania całego układu. O wiele groźniejsze jest zatrzyPompa
do ścieków – sztuka kompromisumanie pracy pomp w pompowniach zbiorczych, tłoczących ścieki z wielu zlewni, np. do oczyszczalni ścieków.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora