Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Bezpieczny pomiar mętności bez strat wody lub produktu

Bartłomiej Biczysko

Abstrakt


Najnowszy sensor T urbimax CUS 52D monitoruje wodę pitną oraz procesową bezpośrednio w rurociągu.
T aki pomiar zapewnia jego pewność w odniesieniu do każdej kropli cieczy z dokładnością
laboratoryjną. Zarówno funkcja samooczyszczania dla bezobsługowego pomiaru, jak i inteligentna kalibracja,
czynią z urządzenia stabilny i rzetelny zestaw pomiarowy, np. w procesach uzdatniania wody.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora