Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Spójność pomiarowa w systemie akredytacji

Joanna Jordanowska, Monika Jakubus

Abstrakt


W artykule przedstawiono wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej w pracy laboratorium chemicznego. Podkreślono rolę certyfikowanych materiałów odniesienia. Omówiono również ogólne założenia dotyczące nadzoru nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym oraz korzyści płynące z uczestnictwa w badaniach biegłości.

Słowa kluczowe


spójność pomiarowa, materiał odniesienia, wzorcowanie, badania biegłości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barałkiewicz D., 2007: Zasady metrologii w chemii jako narzędzia poprawy jakości wyników pomiarów. Chemia Dydaktyka Ekologia Metrologia. R. 12, nr 1-2, 57–60.

Bursztyńska J., Kuna P., Pitruczuk M., 2011: Spójność pomiarowa – cecha wyniku badania laboratoryjnego. Journal of laboratory diagnostics. Vol. 47, nr 2, 455–460.

Buckle T., 2001: Analiza wyników analitycznych czyli badania biegłości. Analityka. Nr 1, 18–21.

DA-06, 2011: Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej. Polskie Centrum Akredytacji. Wyd. 4, Warszawa.

DA-05, 2011: Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości. Polskie Centrum Akredytacji. Wyd. 5, Warszawa.

ILAC–P10, 2002: Polityka ILAC dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów. Zgromadzenie Ogólne ILAC. 2001, 6-7.

ILAC–G24 (OIML D-10), 2007: Polityka ILAC dotycząca wyznaczania odstępów czasu miedzy wzorcowaniami przyrządów pomiarowych, 7-9. https://www.ilac.org/documents/ILAC_G24_2007.pdf.

Lindner T., 2005: Wymagania dotyczące zarządzania i kompetencji technicznych laboratoriów badawczych w systemie akredytacji. Materiały szkoleniowe, 13-24.

Matras T., 2010: Badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne. Polskie Centrum Akredytacji. Dział akredytacji laboratoriów badawczych. http://www.pca.gov.pl/doc/info/EuroLab2010/EuroLab2010_2.

PN-EN ISO/IEC 17025, 2005: Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.

Puchała A., Czernecki M., 2012: Wzorcowanie jako forma nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem pomiarowym. Mechanizacja i automatyzacja górnictwa. R. 50, nr 4, 38–41.

Szewczyk H., 2010: Chemiczne Materiały Odniesienia. V Kongres Metrologii Łódź: http://www.gum.gov.pl/media/122813/km_2010_szewczyk.pdf.

Zając R., Wojtaszczyk M., 2009: Wymagania dotyczące wyposażenia pomiarowo-badawczego w akredytowanych laboratoriach badawczych. Maszyny Górnicze. R. 27, nr 2, 47–52.

VIM, 1996: Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii. Wyd. GUM (tłum. J. Dudziewicz), Warszawa.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora