Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Bezwykopowa odnowa studzienek kanalizacyjnych

Karolina Mazurkiewicz, Tomasz Pawlak

Abstrakt


Praca przedstawia metody odnowy studzienek kanalizacyjnych przy użyciu technologii bezwykopowych, uwzględniając podział na prace naprawcze, renowacyjne i rekonstrukcyjne. Na wstępie opisano mechanizmy korozji działającej na studnie betonowe i żelbetowe. Wymieniono sposoby wyboru technologii odnowy studni, w zależności od stopnia agresywności środowiska. Opisano technologie naprawy studni za pomocą chemii budowlanej oraz renowacji studni przy wykorzystaniu chemii budowlanej i wkładów z tworzyw sztucznych. Poruszono również zagadnienie odpowiedniego przygotowania podłoża do renowacji. Na koniec opisano metodę rekonstrukcji studzienek kanalizacyjnych z wykorzystaniem rury z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym

Słowa kluczowe


technologie bezwykopowe, naprawa, renowacja, rekonstrukcja, chemia budowlana

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czarnecki L., Emmons P. H.: Naprawa i Ochrona konstrukcji Betonowych, Polski Cement Sp. z o.o., Kraków 2002.

DUKO Engineering, materiały informacyjne.

Kuliczkowski A. i in.: Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., 2010.

Madryas C., Kolonko A., Wysocki L.: Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.

Morris K.: The role linings play in manhole rehabilitation, „Journal of Protective Coatings and Linings” September 2013, 30-39.

Polska Norma PN-EN 206-1:2003: Beton – część I: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

Polska Norma PN‑82/B-01801: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora