Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Analiza dwuwymiarowego pola przepływu w celu jakościowej oceny stabilności koryta głównego i bulwaru niskiego odcinka rzeki Wisły w rejonie Wawelu

Tomasz Siuta

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej pola przepływu w złożonym korycie rzeki Wisły w okolicach Wawelu. W obliczeniach wykorzystano dwuwymiarowy model Hydro AS-2D stanowiący numeryczne rozwiązanie tzw. równań wody płytkiej. W artykule zwrócono szczególną uwagę na lokalne zmiany w układzie zwierciadła i w rozkładzie naprężeń ścinających na skutek złożonej geometrii bulwarów oraz znaczącej zmiany kierunku biegu rzeki w rejonie Wawelu. Przedstawiona analiza przestrzennego rozkładu parametrów przepływu stanowi próbę interpretacji skutków procesów erozji/sedymentacji w rejonie bulwarów niskich, udokumentowanych po powodzi z maja 2010 r. Ponadto, przedstawiona analiza wskazuje na miejsca szczególnie zagrożone potencjalną erozją, jaka może wystąpić w obrębie bulwarów badanego odcinka rzeki, jak również w obrębie koryta głównego. W świetle uzyskanych wyników obliczeń numerycznych, poddano również ocenie stabilność głębokiego wyboju występującego wzdłuż zakola Wisły w obrębie koryta głównego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bousmar D., Zech Y.: Periodical turbulent structures in compound channels, „River Flow” 2002 (Eds D. Bousmar and Y. Zech), Vol. 1, 177–185.

Hook R.: Distribution of Sediment Transport and Shear Stress in Meander Bend. „Journal of Geology” 1975, nr 5, vol. 83.

Ikeda S., Kawamura K., Kasuya I.: Quasi-three dimensional computation and laboratory tests on flow in curved compound channels, „Journal of Coastal and Environmental Engineering”, JSCE 2001.

Knight D. W., Shiono K.: River channel and floodplain hydraulics, „Floodplain Processes” (Eds Anderson, Walling and Bates), Chapter 5, J. Wiley, 139–181, 1996.

Knight D. W., Yuan Y. M., Fares Y. R.: Boundary shear in meandering river channels, „Proc. Int. Symp. on Hydraulic Research in Nature and Laboratory”, Yangtze River Scientific Research Institute, Wuhan, China, Nov., Vol. 2, 102–6, 1992.

Nachlik E., Bojarski A. i in.: Wykonanie analizy hydrodynamicznej przepływów w Wiśle – projekt zamawiany, umowa nr Ś1/529/12.

Nujic J.: Hydro AS-2D a two-dimensional flow model for water management applications – User’s Manual, June 2007

Sellin R. H. J., Ervine D. A., Willetts B. B.: Behaviour of meandering two-stage channels, „Proc. ICE Wat., Marit. and Energy” Vol. 101, 99–111, 1993.

Shiono K., Muto, Y.: Complex flow mechanisms in compound meandering channels with overbank flow, „Journal of Fluid Mechanics” Vol. 376, 221–261, 1998.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora