Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Bilans dostawy wody w sytuacji kryzysowej dla miasta Lesko

Joanna Osękowska, Janusz R. Rak

Abstrakt


System zaopatrzenia w wodę do spożycia jest częścią infrastruktury krytycznej. Infrastruktura krytyczna to
systemy oraz wchodzące w ich skład elementy, których działanie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa
danego państwa i jego obywateli, a także zapewnia odpowiednie funkcjonowanie organów administracji
publicznej oraz instytucjii przedsiębiorstw. Podczas sytuacji kryzysowej, ilość dostępnej wody przeznaczonej
do spożycia jest ograniczona. Wyróżnia się następujące cztery typy zapotrzebowania na wodę w sytuacjach
kryzysowych: konieczna ilość wody na cele fizjologiczne; minimalna ilość wody na okres kilku dób; niezbędna
ilość wody na okres kilku tygodni; wymagana ilość wody. Lesko posiada trzy ujęcia wody, w razie awarii
jednego z nich wodę można dostarczać z dwóch pozostałych. W przypadku sytuacji kryzysowej gdy nie ma
możliwości dostarczania wody z żadnego z trzech ujęć, wodę należy dostarczać w butelkach o pojemności 1,5
dm3, pojemnikach o objętości 5 dm3 lub beczkowozami. Aby pokryć zapotrzebowanie na wodę do celów fizjologicznych,
należy w ciągu doby dostarczyć 10 120 butelek wody o pojemności 1,5 dm3 lub 3036 pojemników
o pojemności 5 dm3 albo 2 beczkowozy o pojemności 5 m3, które dostarczałby wodę trzy razy dziennie.


Słowa kluczowe


system zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenie w wodę w sytuacji kryzysowej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Materiały z Leskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Osękowska J.: Praca magisterska: Analiza zużycia wody w Lesku,

promotor J.R. Rak, Politechnika Rzeszowska. Rzeszów 2013.

Rak J.: Bezpieczna woda wodociągowa. Zarządzanie ryzykiem

w systemie zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki

Rzeszowskiej. Rzeszów 2009.

Rak J.R.: Postępowanie w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach.

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Seria Budownictwo

i Inżynieria Środowiska z 58/4. Oficyna Wydawnicza Politechniki

Rzeszowskiej. Rzeszów 2011, s. 267-280.

Rak J.R.: Wybrane aspekty planu bezpieczeństwa województwa

podkarpackiego. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej

Seria Budownictwo i Inżynieria Środowiska z 58/2. Oficyna Wydawnicza

Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2011, s. 271-282.

Rak J., Tchórzewska – Cieślak B., Studziński A., Pietrucha – Urbanik

K., Boryczko K.: Niezawodność i bezpieczeństwo systemów

zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki

Rzeszowskiej. Rzeszów 2012.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora