Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Chorwacja w Unii Europejskiej

Klara Ramm-Szatkiewicz

Abstrakt


Po okrutnej wojnie początku lat 90. XX wieku, Półwysep Bałkański szybko się rozwija i reorganizuje.
Pierwszym krajem byłej Jugosławii, który przystąpił do Unii Europejskiej była Słowenia, a pierwszego
lipca br. Unia przyjęła do swojego grona 28. kraj członkowski – Chorwację: dobrze nam znaną ze
względu na piękne wybrzeże i wakacyjne podróże polskich turystów mające swój historyczny początek
jeszcze w J ugosławii.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


The IBNET Water Supply and Sanitation

Performance Blue Book, The International

Benchmarking Network for Water

and Sanitation, Utilities Databook;

Caroline van den Berg and Alexander

Danilenko, The International Bank for

Reconstruction and Development / The

World Bank, 2011 r.

Croatia national report convention on

protection and use of transboundary

watercourses and International lakes,

ecosystem role in croatian water management,

Gorana Cosic, Danko Biondic,

Darko Barbalic, 2004 r.

Waste and Water Management in Croatia,

Embassy of Belgium, Commercial

Section Luka Matković, 2012 r.

Amélioration de l’alimentation en eau, de

l’élimination et du traitement des eaux

usées en Croatie, UE

http://www.vio.hr

http://www.voda.hr

http://www.eureau.org


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora