Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Charakter prawny taryfy za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Maciej Szambelańczyk

Abstrakt


Stosowanie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (dalej „Ustawa”), tak jak każdej innej regulacji o charakterze generalnym, w praktyce
może nastręczać liczne wątpliwości i trudności natury praktycznej. Jest to o tyle oczywiste, iż życie
gospodarcze jest nieporównanie bardziej bogate i zróżnicowane od regulacji ustawowych, które co do
zasady odnoszą się do typowych przypadków i nie zawsze uwzględniają różnorodność możliwych sytuacji
faktycznych. Tym bardziej zatem znaczenia w stosowaniu przepisów prawa nabiera orzecznictwo
sądowe i jego rola także w wykładni omawianej Ustawy


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora