Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Analiza efektywności systemów do gospodarczego wykorzystania wód deszczowych

Maciej Mrowiec, Ewa Suchanek

Abstrakt


W artykule przedstawiono analizę wpływu wód opadowych na działanie pompowni ścieków przeprowadzoną na podstawie analizy działania istniejących obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowa. Analiza objęła kilkanaście obiektów, dla których zestawiono dane dotyczące czasu pracy pomp, objętości przepompowanych ścieków oraz wysokości opadów. Wyniki analiz wykazały liniową zależność pomiędzy wysokością miesięcznych opadów a wzrostem objętości przepompowanych ścieków w zdecydowanej większości obiektów – tylko na jednej z pompowni brak było korelacji pomiędzy tymi wielkościami. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że dla poszczególnych miesięcy objętość wód przypadkowych znacząco przewyższa wartości zakładane w dokumentacjach projektowych.

Słowa kluczowe


pompownie ścieków, ścieki opadowe, kanalizacja, wody opadowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dixon A., Butler D., Fewkes A. (1999):

Water saving potential of domestic water

reuse systems using greywater and

rainwater in combination. Water Science

and Technology, 39(5), 25-32.

Fewkes A. (1999): Modelling the performance

of rainwater collection systems:towards a generalised approach. Urban

Water, 1, 323-333.

Fewkes A., Butler, D. (2000): Simulating

the performance of rainwater collection

systems using behavioural models. Building

Services Engineering Research and

Technology, 21(2), 99-106.

Geiger W., Dreiseitl H. (1995): Neue Wege

fur das Regenwasser, Handbuch zum

Ruckhalt und zur Versickerung von Regenwasser

in Baugebieten, Oldenburg

Verlag.

Herrmann T., Hasse K. (1997): Ways to

get water: rainwater utilization or long-

-distance water supply, Water Science

Technology 36 (8-9), Pergamon, New

York, 313-318.

Herrmann T., Schmida U. (1999): Rainwater

utilisation in Germany: efficiency,

dimensioning, hydraulic and environmental

aspects, Urban Water, 1, 307-316.

Losch H.-A. (1999): Regenwasser fur

Haus und Garten nutzen, Falken-Verlag.

Mikkelsen P. S., Adeler O. F., Albrechtsen

H.‑J., Henze M. (1999): Collected

Rainfall as a water source in Danish

households – what is the potential and

what are the costs?, Water S cience a nd

Technology, 35(5), 49-56.

Mrowiec M. (2004): Rainwater as alternative

source of water supply, Praca

zbiorowa: B udownictwo o zoptymalizowanym

potencjale energetycznym;

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,

-250.

Mrowiec M. (2011): Analiza możliwości

wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach

domowych – przykład

z Częstochowy, w: Wody opadowe a zjawiska

ekstremalne, monografia pod red.

Janusza Łomotowskiego, Wydawnictwo

Seidel-Przywecki, Warszawa.

Vaes G., Berlamont J. (1999): The impact

of rainwater reuse on CSO emissions,

Water Science and Technology. Vol. 39,

No. 5, pp. 57-64.

Vaes G., Berlamont J., (2001): The effect

of rainwater storage tanks on design

storms, Urban Water, 3, 303-307.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora