Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Blisko 500-metrowa zapora i suchy zbiornik wzmocnią ochronę przeciwpowodziową Kotliny Kłodzkiej

Informacje Organizatora

Abstrakt


Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej zapory tworzącej suchy zbiornik Krosnowice, której
długość sięga blisko pięciuset metrów. Obiekty, które będą częścią systemu ochrony przeciwpowodziowej
Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kłodzka, umożliwią zatrzymanie wód
powodziowych o objętości o ponad 30 procent przekraczającej kubaturę Stadionu Narodowego w W arszawie.
Inwestycja ma wydatnie zwiększyć bezpieczeństwo ponad 230 tys. mieszkańców okolicznych
miejscowości, które znajdują się na jednym z najbardziej zagrożonych powodzią obszarów w Polsce.
Projekt realizowany jest na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora