Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Budowa zbiornika wody w T arnowie-Krzyżu wraz z sieciami przyłączeniowymi

Informacje Organizatora

Abstrakt


Zbiornik na wodę pitną w T arnowie–Krzyżu został przekazany do eksploatacji 6 grudnia 2007 r. i włączony
do systemu sieci wodociągowej miasta Tarnowa. Wartość inwestycji wyniosła 13 mln zł netto.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora