Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Co mieszkańcy Europy wiedzą o wodzie?

Klara Ramm-Szatkiewicz

Abstrakt


Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wiosną br., dotyczących wiedzy i świadomości
społeczeństwa europejskiego na temat stanu wód w Unii Europejskiej. Badania zostały przeprowadzone
na potrzeby opracowania „Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources”, które ma być
wsparciem merytorycznym oceny wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w krajach Unii Europejskiej.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Flash Eurobarometer 344, Attitudes of

Europeans Towards Water – Related

Issues,.

http://ec.europa.eu/environment/water/

blueprint/index_en.htm

EUR E AU initial position paper on

amending Directives 2000/60/EC and

/105/EC as regards priority substances

in the field of water policy.

EUREAU position of the Water Blueprint.

Komisja Europejska – komunikat prasowy

„Środowisko i woda: wniosek w sprawie

ograniczenia zagrożeń związanych

z zanieczyszczeniem wody”.

Farmaceuticals in drinking water –

Światowa Organizacja Zdrowia


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora