Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Wybrane substancje organiczne występujące w wodach powierzchniowych, będące prekursorami UPUD

Anna M. Anielak, Elżbieta Jaworska, Katarzyna Pitrus

Abstrakt


Naturalne i antropogeniczne substancje organiczne zawarte w wodach powierzchniowych nie zawsze są toksyczne,
ale w wyniku procesów utleniania i dezynfekcji stają się substancjami niebezpiecznymi, tzw. ubocznymi
produktami procesu utleniania i dezynfekcji. W pracy przedstawiono trzy grupy takich zanieczyszczeń:
węglowodory aromatyczne, substancje humusowe i pestycydy


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dojlido J. R., Chemia wód powierzchniowych,

Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko,

Białystok 1995.

W. Hermanowicz i in., wyd. II pod kier.

J. Dojlido, Fizyczno-chemiczne badanie

wody i ścieków, Arkady, Warszawa 1999.

Szperliński Z., Chemia w ochronie i inżynierii

środowiska, Oficyna Wydawnicza

Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Nawrocki. J., Kronberg L., Andrzejewski

P., MX – związek o wysokiej aktywności

mutagennej w wodach wodociągowych.

Problemy analityczne oznaczania substancji

rakotwórczych w wodach, Komitet

Chemii Analitycznej PAN, Komisja

Analizy Wody, Warszawa 1997.

Burcu Tokmak, Goksen Capar, Filiz B.

Dilek, Ulku Yetis, Trihalomethanes and

associated potential cancer risks in the

water supply in Ankara, Turkey [w:]

Enwironmental Research 96/2004, s.

-352.

Daughney Ch. J., Siciliano S.D., Rencz

A.N., Lean D., Fortin D., Hg(II) Adsorption

by Bacteria: A Surface Complexation

Model and Its Application to

Shallow Acidic Lakes and Wetlands in

Kejimkujik National Park, Nova Scotia,

Canada [w:] Environ. Sci. Technol., vol.

, No 7/2002, s. 1546-1553.

Villanueva C. M., Kogevinas M., Grimalt

J.O, Haloacetic acids and trihalomethanes

in finished drinking waters from

heterogeneous sources [w:] Water Research

/2003, s. 953-958.

Wan-Kuen Jo, Ki-Dong Kwon, Jong-In

Dong, Yong Chung, Multi-route trihalomethane

exposure in households using

municipal tap water treated with chlorine

or ozone-chlorine [w:] Science of the

Total Environment 339/2005, s. 143-152.

Mohamed A. El-Dib, Rizka K. Ali, THMs

formation during chlorination of raw

Nile river water [w:] Wat. Res. Vol. 29,

No 1/1995, s. 375-378.

Chilom G., Bruns A. S., Rice J. A., Aggregation

of humic acid In solution contributions

of different fractions [w:] Organic

Geochemistry 2009.[11] Kučerík J., Šmejkalováj D., Čechlovská

H., Pakař M., New insights into aggregation

and conformational behavior of

humic substances: Application of high

resolution ultrasonic spectroscopy [w:]

Organic Geochemistry 2007.

Alvarez-Puebla R. A., Garrido J. J., Effect

of pH on the aggregation of a gray humic

acid in colloidal and solid states [w:]

Chemosphere 2004.

See J. H., Bronk D. A., Changes in C:N

ratios and chemical structures of estuarine

humic substances during aging

[w:] Marine Chemistry 2005.

Alvarez-Puebla R. A., Garrido J. J., Effect

of pH on the aggregation of a gray humic

acid in colloidal and solid states [w:]

Chemosphere 2000.

See J. H., Bronk D. A., Changes in C:N

ratios and chemical structures of estuarine

humic substances during aging

[w:] Marine Chemistry 2005.

Spyridopoulos M., Simons S., Neethling

S., Cilliers J., Effect of humic substances

and particles on bubble coalescence and

foam stability in relation to dissolved air

flotation processes [w:] Physicochemical

Problems of Mineral Processing 2004.

Pertusatti J., Prado A. G. S., Buffer capacity

of humic acid: Thermodynamic

approach [w:] Journal of Colloid and Interface

Science 2007.

Pempkowiak J., Obarska-Pempkowiak

H., Gajewska M., Ruta D. Oczyszczone

ścieki źródłem kwasów humusowych

w wodach powierzchniowych [w:] Przemysł

Chemiczny 5/2008.

Leenheer J. A., Wershaw R. L., Brown

G. K., Reddy M. M., Characterization

and diagenesis of strong-acid carboxyl

groups in humic substances [w:] Applied

Geochemistry 18/2003, s. 471-482.

Koparal A. S., Yildiz Y. S., Keskinler B.,

Nuhi Demircioğlu, Effect of initial pH on

the removal of humic substances from wastewater

by electrocoagulation [w:] Separation

and Purification Technology 2007.

Evangelou V. P., Marsi M., Chappell M.

A., Potentiometric- spectroscopie evaluation

of metal-ion complexes by humic

fractions extacted from corn tissue [w:]

Spectrochimica Acta Part A 2001.

Mihee Lim, Myoung-Jin Kim, Removal of

Natura Organic Master from River Water

Rusing Potassium Ferrate (VI) [w:] Water

Air Soil Pollut,200/2009, s. 181-189.

Gonet S.S., Struktura substancji humusowych

[w:] Zeszyty Probl. Podsta. Nauk

Roln. Z. 411/1993, s. 189-194.

Aochi Y.O., Farmert W.J., Role of Microstructural

Properties by the Time-

-Dependent Sorption/Desorption Behavior

of 1,2-Dichloroethane on Humic

Substances [w:] Environ. Sci. Technol.,

vol./199731, s. 2520-2526.

Chien Y.Y., Bleam W.F., Two-Dimensional

NOESY Nuclear Magnetic Resonanse

Study of pH-Dependent Changes in

Humuc Acid Conformation in Aqueous

Solution [w:] Environ. Sci. Technol. vol.

/1998, s. 3653-3658.

Anielak A. M., Examples of application

of electrokinetic potential in environmental

engineering. Environmental

Engineering Studies, Kluwer Academic,

Plenum Publishers, Polish Research on

the way to the EU, edited by L. Pawłowski

and al., New York 2002.

Anielak A. M., Majewski A., Physico-chemical

properties of fulvic acids, Kluwer

Academic, Plenum Publishers, Polish

Research on the way to the EU, edited

by L. Pawłowski and al., New York 2002.

Hideyuki Katsumata, Satoshi Kaneco,

Rika Matsuno, Kumiko Itoh, Kazuaki

Masuyama, Tohru Suzuki, Kunihiro Funasaka,

Kiyohisa Ohta, Removal of organic

polyelectrolytes and their metal

complexes by adsorption onto xonolite

[w:] Chemosphere 52/2003, s. 909-915.

Głowiak B., Kempa E., Winnicki T., Podstawy

ochrony środowiska, PWN, 1984.

Samuel D., Faust Osman M. Aly, Chemistry

of Water Treatment, 2nd edition,

Lewis Publishers, Boca Raton, London,

New York Washington, D.C. 1998.

Grabińska-Łoniewska A., Perchuć M.,

Żubrowska-Sudoł M., Substancje humusowe

w środowisku – budowa, znaczenie

ekologiczne oraz biotransformacja [w:]

Post. Mikrobiol. 41/2002, 3, s. 299-334

Wan-Kuen Jo, Ki-Dong Kwon, Jong-In

Dong, Yong Chung, Multi-route trihalomethane

exposure in households using

municipal tap water treated with chlorine

or ozone-chlorine [w:] Science of the

Total Environment 339/2005, s. 143-152.

See J. H., Bronk D. A., Changes in C:N

ratios and chemical structures of estuarine

humic substances during aging

[w:] Marine Chemistry 2005.

Cheremisinoff N. P., Handbook of water

and wasterwater treatment technologies,

Butterworth-Heinemann, Boston 2002.

Kirschner R. A. Jr, Parker B. C., Falinham

J. O., Humic and filvic acids stimulate

the growth of Mycobacterium

avium [w:] FEMS Microbiology Ecology

/1999, s. 327-332.

Heil C. A., Inf luence of humic, fulvic

and hydrophilic acids on the growth,

photosynthesis and respiration of the

dinoflagellate Prorocentrum minimum

(Pavillard) Schiller [w:] Harmful Algae

/2005, s. 603-618.

Sangjin Han, Sukjae Kim, Hacgyu Lim,

Wonyong Choi, Hyunwoong Park, Jeyong

Yoon, Taeghwan Hyeon, New nanoporous

carbon materials with high adsorption

capacity and rapid adsorption

kinetics for removing humic acids [w:]

Microporous and Mesoporous Materials

/2003, s. 131-135.

Anielak A. M., Grzegorczuk M., Schmidt

R., Effect of chloride ions on formation

chloroorgqanic substances during oxidation

of fulvic acids [w:] Przemysł Chemiczny

/2008.

Anielak A. M., Grzegorczuk M., Schmidt

R., Produkty procesu utleniania kwasów

fulwowych podchlorynem sodu

i nadtlenkiem wodoru [w:] Przemysł

Chemiczny 6/2008.


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora