Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Analiza składu chemicznego wybranych wód Europy Z achodniej

Janusz R. Rak, Agnieszka Smorąg

Abstrakt


W pracy przedstawiono skład chemiczny deklarowany przez producenta naturalnych wód mineralnych. Dokonano
analizy porównawczej składu wybranych wód dostępnych w obrocie detalicznym, a także sporządzono
klasyfikację zbiorczą wód pochodzących z krajów Europy Zachodniej. Praca zawiera dana dotyczące konsumpcji
naturalnych wód mineralnych w krajach europejskich


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dyrekty wa Parlamentu Europejskiego

i Rady 2009/54/WE z dnia 18 czerwca 2009

r. w sprawie wydobywania i wprowadzania

do obrotu naturalnych wód mineralnych

(Dz. Urz. UE L 126 z dn. 26.06.2009).

Korczyński M., Rynek wody [w:] Hurt&detal

(38)/2009.

Kucharski M., Konsumpcja wód butelkowanych

w Polsce w okresie 2008-2009,

Wydawnictwo Krajowej Izby Gospodarczej

Przemysłu Rozlewniczego, Warszawa 2010.

PN-Z-11001-1:1999. Butelkowane naturalne

wody mineralne i lecznicze. Terminologia

i klasyfikacja.

Rak J. R., Tchórzewska-Cieślak B., Pietrucha

K., Balneotechnika, walory uzdrowiskowe,

Oficyna Wydawnicza Politechniki

Rzeszowskiej, Rzeszów 2010.

Rutkowski W., Rok 2010 w przemyśle rozlewniczym

wód butelkowanych i napojów

bezalkoholowych, Wydawnictwo Polskiego

Towarzystwa Magnezologicznego, Warszawa

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31

marca 2011 w sprawie naturalnych wód mineralnych,

wód źródlanych i wód stołowych

(Dz. U. 2011.5239.466).

www.bottledwaterweb.com na dzień 21

maja 2012 r.

www.mineralwaters.org na dzień 21 maja

r.

www.perrier.com na dzień 21 maja 2012 r


Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora