Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Analiza przyczyn skażenia bakteriami Legionella wody w instalacjach wodociągowych na przykładzie wybranych obiektów

Bożenna Toczyłowska

Abstrakt


Bakterie z rodzaju Legionella wywołują legionelozę, która jest chorobą układu oddechowego człowieka.
Legioneloza może objawiać się zapaleniem płuc (choroba legionistów) lub zachorowaniami
grypopodobnymi (gorączka Pontiac). Zakażenie pałeczkami Legionella ma charakter inhalacyjny i występuje
w wyniku przedostania się do płuc skażonego aerozolu wodno-powietrznego.


Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora