Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

Telemetria w układzie zasilania sprzężonego w ZWiK sp. z o.o w Raciborzu z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego

Stanisław Janik

Abstrakt


Racibórz, to 55-tysięczne miasto położone na Górnym Śląsku. Leży nad rzeką Odrą w dolinie górnej Odry. Do 1945 roku pozostawał w granicach Niemiec. To co różni Racibórz od większości miast Śląska, to bogactwo naturalne, ale nie w postaci węgla kamiennego lecz w postaci wód podziemnych utworów czwarto- i trzeciorzędu. Struktura geologiczna charakteryzująca się dużą miąższością żwirów, piasków i iłów wzajemnie się przeplatających stwarza idealne warunki do gromadzenia się wód w kilku poziomach wodonośnych. Wody podziemne pozyskiwane w omawianym obszarze są dobrej jakości, o zasobach zapewniających ich ciągłą nieprzerwaną eksploatację przez następne dziesięciolecia. Najstarsze z ujęć wód podziemnych, zwane ujęciem Bogumińska, jest eksploatowane od 1905 roku.

Słowa kluczowe


zaopatrzenie w wodę

Pełny tekst:

PDF

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Copyright (c) 2016 Technologia Wody

Creative Commons License
Ten artykuł jest udostępniany na licencji: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. • Biblioteka Inżynierii Środowiska • Woda / Ścieki / Osady • Technologia Wody • Forum Eksploatatora